Üniversite asistan hekimleri dört bir yanda eylemdeydi: Ek ödeme adaletsizliği ortadan kaldırılsın!

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 1 Eylül 2022 günü birçok ildeki hastanelerde basın açıklamaları düzenledi.

Sağlık 01.09.2022, 16:30
Üniversite asistan hekimleri dört bir yanda eylemdeydi: Ek ödeme adaletsizliği ortadan kaldırılsın!

Asistan hekimler, Sağlık Bakanlığı Yeni Ek Ödeme Yönetmeliği’nin üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimleri kapsamaması ve uzmanlık eğitimi alan asistanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermemesi üzerine 1 Eylül 2022 günü birçok ildeki hastanelerde basın açıklamaları düzenledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri, Asistan ve Genç Uzman Hekim komisyonlarının üyeleri de basın açıklamalarına katılarak asistan hekimlere destek verdi.

Özlük hakları için verdikleri mücadelede yaklaşık bir yıl önce kendilerine sözler verildiğini, müjdeler duyurulduğunu ancak o günden bu yana sürekli oyalandıklarını söyleyen asistan hekimler; sağlıkta şiddet, nöbet sayıları, nöbet ertesi izin hakkı, emekliliğe de yansıyan tek ödeme gibi konu başlıklarında hiçbir somut adım atılmadığını belirtti. Yeni yönetmelikte sağlanan gelir artışının üniversitede çalışan hekimleri kapsamamasına ve “gelir getiren/getirmeyen” ayrıştırmasına tepki gösteren asistan hekimler; hakları için mücadele ederken hekimlerin bölünme çabasına prim vermeyeceklerini de vurguladı. Basın açıklaması şu sözlerle son buldu: “15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK/SBA/yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma eylemleri dahil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz.”

Hekimler ülkenin dört bir yanında ses yükseltti

ANKARA'DA HEKİMLER HACETTEPE'DE SES YÜKSELTTİ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (HÜTF) asistan hekimleri de Ankara'da HÜTF Heykel önünde ses yükseltti. Üniversite asistan hekimleri adına Volkan Tümer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Üniversitelerde görev yapan asistan hekimler olarak bulunduğumuz iller hatta bölgelerde en zor vakalarla baş etmeye, en ağır hastaları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu sağlık sistemi içerisindeki yükün önemli bir bölümünü biz asistan hekimler çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığı’na, Yükseköğretim Kurumu’na, hocalarımıza, tüm hekim ve sağlık emekçisi arkadaşlarımıza ve halkımıza sesleniyoruz. Özlük haklarımız için verdiğimiz mücadelede yaklaşık 1 yıl önce bizlere sözler verilmiş, müjdeler duyurulmuştur. Bu sözler yerine getirilmemiş, sürekli oyalanmış ve beklememiz istenmiştir. Sağlıkta şiddet, nöbet sayılarının azaltılması, nöbet ertesi izin hakkı, tek kalemde yatan ve emekliliğe yansıyan ödemeler gibi taleplerimiz konusunda hala somut ve gerçekçi adımlar atılmamıştır.

HEKİMLER ARASINDA, AYNI İŞİ YAPMALARINA RAĞMEN, 2 KATTAN DAHA FAZLA GELİR FARKI OLUŞTU

Bununla birlikte 12 Ağustos’ta yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır. Ancak yayınlanan yönetmelik, üniversitede çalışan hekimleri Yükseköğretim Kurumu’na bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız sonucunda Yükseköğretim Kurumu’nun da buna yönelik bir çalışma başlattığı ilan edilmiş fakat hala net bir tarih ilan edilmemiş, aylardır bekleyen bizlere yine belirsiz vaatler ve bekleme süreci reva görülmüştür. Mevcut durum sonucunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan hekimler ile üniversite hastanelerinde çalışan hekimler arasında, aynı işi yapmalarına rağmen, 2 kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur. Bu sorunun en kısa sürede çözülmemesi halinde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda üniversitelerin tercih edilirliği düşeceğini ve şu an çalışmakta olan hekimlerin istifa edeceğini tahmin etmek zor değildir.

YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE HEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EN ÇOK TEŞVİK KAZANABİLECEĞİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDECEK

Ayrıca getirilen yönetmelik, geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren, tıp fakültesi eğitiminde önemli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında görev yapan öğretim üyeleri ve asistan hekimleri taban katsayısı üzerinden klinik branş hekimlerinden ayırıp "gelir getirmeyen hekimler" olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir durum oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırma iddiasıyla duyurulan yönetmelik gerek taban katsayı ayrımlarıyla gerekse belirsiz teşvik uygulamasıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse hekimler önümüzdeki dönemde bilimsel araştırmayı, halk sağlığını, tıp eğitimini önceleyen bölümleri tercih etmeyecek; en çok teşvik kazanabileceği bölümleri tercih edecektir.

Hekimler Hacettepe Üniversitesi Heykel'de taleplerini dile getirdi

'MÜJDE' DİYE DUYURULAN İYİLEŞTİRMELER TATMİN EDİCİ DEĞİL

Branşları ve hekimleri yarışa sokup kârlılık üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine gerçek anlamıyla performansa dayalı olmayan bir sistem talep ediyoruz. Sürekli görmezden gelinen, sesleri duyulmak istenmeyen yabancı uyruklu asistan hekim kadrolarında çalışmakta olan meslektaşlarımız bütün iyileştirilmelerden muaf tutulmakta, asgari ücretin altında bir maaş almakta, birçoğu sigortasız çalışmaktadır. Aylardır müjde şeklinde duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda hala tatmin edici uygulamalar yapılmamıştır. Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmamış, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturulmamış, özlük haklarımızda yeterli iyileştirmeler yapılmamıştır. Gelinen noktada; asistan hekimler olarak 36 saat mesaiye, beş dakikada hasta bakma dayatmasına, yoğun çalışma koşulları sebebiyle tıpta uzmanlık eğitimine ayrılan sürelerin yetersizliğine, sağlık çalışanlarına yönelik devam eden şiddete karşı ortak mücadele ederken hak ettiğimiz gelir talebimize cevap olduğunu iddia eden yeni yönetmelikle hekimlerin bölünme çabasına prim vermeyeceğimizi bildiririz.

HEKİMLER 15 EYLÜL'E KADAR SÜRE TANIDI: YOKSA GREVE GİDECEKLER

Yönetmelikle birlikte ek ödeme kapsamı dışında kalan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği asistan, yan dal asistan ve uzman hekimleri olarak; ortaya çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılarak hepimiz için insanca yaşamamıza yetecek, güvencemize katkı sunacak gerçek ve emekliliğe yansıyan bir ücret artışı talebimizin takipçisi olacağımızı, bununla birlikte asgari ücretin altında ücretlerle çalışan yabancı uyruklu asistan hekim meslektaşlarımızın hakları da dahil diğer bütün özlük haklarımızı alma yolunda mücadele edeceğimizi, 15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler, YÖK/SBA/yabancı uyruklu asistan hekim gibi ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma eylemleri dahil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz.”

Yorumlar (1)
Reyhan 3 hafta önce
Çok büyük haksızlık eşit işe eşit ücret verilmeli yök kadrosunda çalışan gecesini gündüzüne katan asistanın suçu ne hem yök kadrosuna tusta daha yöksek puanla yerleşti yazık değilmi neden ayrımcılık yapılıyor
11
az bulutlu