Hekimler: ‘Üzgünüz, öfkeliyiz! şiddetle mücadele TBMM'nin öncelikli gündemi olmalıdır!’

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine birçok ilde basın açıklamaları düzenleyip, saldırıyı protesto etti. Sağlıkçılar, "Şiddetle mücadelenin, TBMM'nin öncelikli gündemi olmasını" istedi.

Sağlık 16.09.2022, 01:25
Hekimler: ‘Üzgünüz, öfkeliyiz! şiddetle mücadele TBMM'nin öncelikli gündemi olmalıdır!’

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tabip odaları ve sağlık emek-meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi’nde görev yapan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan’ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi üzerine birçok ilde basın açıklamaları düzenledi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri de bulundukları illerdeki basın açıklamalarına ve anma etkinliklerine katılım sağladı. Hasta ve hasta yakınları da sağlık çalışanlarına destek verdi.

Yapılan basın açıklamalarında sağlıkta şiddet ile ilgili yasaların da, “Beyaz Reform” adı altındaki düzenlemelerin de sağlıkta şiddeti azaltmadığına dikkat çekildi. TTB’nin önerdiği yasa teklifinin TBMM’de öncelikli gündem yapılması gerektiğinin vurgulandığı basın açıklamalarında sağlık hizmeti sunumunda yer alan herkesin sağlık emekçisi olarak kabul edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Yorumlar (0)