Genel Sağlık İş'ten 30 Haziran ve 1 Temmuz’da iş bırakma eylemi

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik talepleri için 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Uğur, “Mücadelemiz, haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir” dedi.

Sağlık 27.06.2022, 13:41 27.06.2022, 16:40
Genel Sağlık İş'ten 30 Haziran ve 1 Temmuz’da iş bırakma eylemi

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarıyla sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik talepleri için 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde 2 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Uğur, “Mücadelemiz, haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir” dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’na bağlı Genel Sağlık İş, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde, acil hastalar, gebeler, diyaliz ve kanser hastalarını kapsamayacak şekilde iş bırakacaklarını duyurdu. Genel Sağlık İş Başkanı Derya Uğur, eylemle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yoğun ve fedakâr bir şekilde sağlık hizmetinin, etkin, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından mahrum kalmakta, sağlık çalışanlarına şiddet her geçen gün artmakta, sağlık çalışanlarının, görevlerini huzur ve işyeri barışıyla sürdürmeleri imkânsız hale getirilmektedir.

Sağlık emekçilerini hedef alan fiziksel ve psikolojik saldırıların gün geçtikçe artış göstermesi, hem mesleki saygınlığı yerle bir etmekte hem de sağlık emekçilerinin huzurlu bir çalışma ortamında görevlerini icra etmelerinin önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır. Sağlık çalışanları, sağlıkta şiddetin azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddeleri ihdas edilmesini, yıllardır özlemle beklemektedir. Fakat siyasi iktidar tarafından, bu konuda gerçekçi hiçbir eylemde bulunulmamaktadır. İhdas edilen kanun maddeleri, sağlıkta şiddetin önlenmesini sağlamak bakımından yetersiz kalmakta, ‘caydırıcılık’ unsuru sağlanamamakta, fakat kamuoyu nezdinde, çıkarılan yeni düzenlemelerle sağlıkta şiddetin önlendiği hususunda algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ, EMEKLİLİKTE DE AÇLIK SINIRINDA YAŞAMAYA MAHKÛM EDİLMEKTEDİR”

Nitelikli sağlık hizmeti sunma amacında olan sağlık çalışanları, gösterdikleri fedakarlığın maddi karşılığını da alamamakta, her geçen gün kötüye giden ekonomik düzende, sağlık çalışanlarının adeta açlık sınırında yaşamasına göz yumulmaktadır. Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştirmiş gibi yapılmış; aslında hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Ülkenin bulunduğu ekonomik durumda, sağlık emekçilerine ödenen ücret, standart bir yaşam koşulları bakımından dahi yetersiz kalmakta, sağlık emekçileri, emeklilikte de açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmektedir.

Bundan tam bir yıl önce Cumhurbaşkanı’nın 4198 sayılı Kararı ile yayımlanan, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’yle aile hekimliğinde görev alan sağlık çalışanlarının aleyhine düzenlemeler bulunmakta, çalışma şartları ağırlaştırılmakta, fesih işlemleri kolaylaştırılmakta, iş yükünün artmasına rağmen ödemeler azalmakta, iş güvencesi ortadan kalkmaktadır. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimliğinin işleyiş ve özüne zarar verildiği açıktır. Söz edilen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği içerik itibarıyla ‘cezalandırma yönetmeliği’ görünümünde olmaktan öteye gidememektedir ve gidemeyecektir.

Genel Sağlık-İş olarak, tüm sağlık emekçileri adına, ‘Dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sağlıkta şiddeti gerçekten azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ istiyoruz. 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı diğer “ceza yönetmeliğinin” geri çekilmesini ya da yönetmeliğin, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirecek, işyeri barışı getirecek şekilde revize edilmesini istiyoruz. Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sağlık emekçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz. Tüm sağlık emekçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmasını istiyoruz. Aile Sağlığı Merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek, ekonomik koşullar doğrultusunda artırılmasını İstiyoruz.

“MÜCADELEMİZ, HAKLARIMIZI ALANA KADAR KARARLILIKLA SÜRECEK”

Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına hakkı olan tüm bu iyileştirmelerin yapılmasını, sağlık çalışanlarının şiddet eylemlerinden uzak tutulması amacıyla caydırıcı yasal düzenlemelerin ihdas edilmesi bakımından, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü gereğince üyelerimizin seslerini duyurabilmesi, taleplerini idareye ulaştırabilmesi, kamuoyunda farkındalık oluşturabilmesi adına 30 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihlerinde; acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımını aksatmayacak şekilde ülke genelinde 2 günlük iş bırakma eylemleri yapılacaktır. Mücadelemiz, haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir.”

Yorumlar (0)
30
açık