6 bin 500 muayene hekimi hastanelerle sözleşme yapamayacak

TTB, ATO yöneticileri ile ATO Özel Hekimlik Komisyonu üyeleri ATO'da yaptıkları basın toplantısı ile muayenehane hekimlerinin serbest çalışma hakkını kısıtlayan “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik"e tepki gösterdiler.

Sağlık 19.10.2022, 13:56
6 bin 500 muayene hekimi hastanelerle sözleşme yapamayacak

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, ATO Özel Hekimlik Komisyonu ve  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi; Ankara Tabip Odası’nda yaptıkları basın toplantısıyla, muayenehane hekimlerinin serbest çalışma hakkını kısıtlayan “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik"e tepki gösterdiler. Ortak açıklamayı yapan ATO Genel Sekreteri Mine Coşkun, hekimlerin sermayenin kıskacına alınmak istendiğine vurgu yaparak, "“Hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz” dedi.

‘BAKANLIK AÇIKLAMA YAPINCA YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR’
Toplantıda ilk sözü alan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, “Bakanlık açıklama yapacağım deyince bizim yüreğimiz ağzımıza geliyor. Acaba altından ne çıkacak diyoruz” diye konuştu. Baytemür, 6 Ekim tarihinde çıkarılan yönetmelik değişikliğinin kısaca muayenehanelerin kapatılması anlamına geldiğini söyledi.

BULUT'TAN 'KARTELLEŞME' UYARISI

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da bu düzenelemenin muayenehanelerle ilgili ilk düzenleme olmadığını, daha önce de Anayasa Mahkemesi’nden dönen kararlar olduğunu hatırlatarak, “Bugün bürokrat masasında oturanlar hekimlere yabancılaşmış, sermaye ile ise duygusal ilişkiler geliştirmiş durumdalar. Yeni yönetmelik hekimleri ucuz emek olarak kullanılmak üzere özel sektöre doğrultuyor” dedi. Yönetmelik değişikliği öncesinde yetkililerin ne TTB ne de uzmanlık dernekleri ile görüşmediğine, aksine sağlık sermayedarları ile görüştüğüne vurgu yapan Bulut, “Bu kartelleşmeye doğru bir gidiştir” uyarısı yaptı.
Ortak metni okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, yayımlanan yönetmelik ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdiğine vurgu yaptı. Coşkun, “Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklan(a)madı” dedi.
Yönetmelik değişikliğinin muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracağını belirten Coşkun,  serbest meslek faaliyetlerini de çok büyük ölçüde kısıtlayacağını da dile getirdi.

‘HASTALARIN MAHREMİYETİNİN KORUNMASI HAKKI İHLAL EDİLECEK’

Yönetmelik değişikliğinin ayrıca hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını da ihlal ettiğini belirten Coşkun ayrıca, 1.500’ü Ankara’da olmak üzere  yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ünün hastanelerle sözleşme yapabileceğini, bu yönetmelik değişikliği sonucuna göre; bu durumun mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden hekimlerin çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına geldiğini söyledi.

TTB, Tabip Odaları ve uzmanlık dernekleri olarak bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediklerini belirten Coşkun, her türlü yasal girişimde bulunacaklarını söyledi. Coşkun, anayasaya aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren bu düzenlemeden vazgeçmesi için Sağlık Bakanlığı’na "Yönetmelik değişikliklerini iptal etmeleri" çağrısı yaptı.

Coşkun yapılan yönetmelik değişikliklerini şöyle ifade etti:

  • Muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabilecek,
  • Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, özel hastane veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı o branştaki toplam uzman hekim kadro sayısının ancak %15’i kadar hekim (misafir/dış doktor) ile sözleşme imzalanması mümkün olacak,
  • Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme, ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecek.

Yorumlar (0)
GazetelerTümü