Turhan İçli

Bütün Yazıları

Turhan İçli

Engellilerin Siyasal Yaşama Katılma Haklarının Hukuksal Dayanakları Nelerdir?

Tüm yurttaşların yasaların yapımına ve devlet yönetimine katılma haklarını düzenleyen ilk belge Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'dir. Bildiri'nin 6. maddesi, tüm yurttaşların ortak iradenin ürünü olan yasaların yapımına...
02 Ekim 2022

Engellilerin siyasal katılma hakkını sınırlandıran etmenler nelerdir?

Gelir, meslek, eğitim, cinsiyet, yerleşme biçimi, göç, yaş ve sınıfsal konum gibi siyasal katılmayı etkileyen nedenler arasında engellilik durumu da önemli bir yer tutmaktadır. Engellilik durumu, saydığımız bu nedenlerle de birleşerek, siyasal...
25 Eylül 2022

Engellilerin siyasal yaşama katılma hakkı

Merhaba, geçen haftaki yazımda bu hafta kitlelerin siyasetten caydırma yöntemleri konusunu ele alacağımı söylemiştim. Bu konuyu daha ileri bir tarihe bırakarak bu yazımda engellilerin siyasete katılma hakkı konusuna değinmek istiyorum. Siyasal...
17 Eylül 2022

Siyasetin tarihsel anlamı ve işlevi üzerine

Merhaba, Bu haftaki yazımda bir miktar siyaset kavramı üzerinde durmak istiyorum. Zira, bu kavram, uzun yıllardan beri siyasal iktidarlar tarafından bir hayli kirletilmiş ve dokunanı yakıp kavuran cehennem ateşine dönüştürülmüştür. Bu yüzden...
11 Eylül 2022

Toplumumuzdaki bozulma sürecine genel bir bakış

Merhaba, Bu haftadan itibaren Medyaport sayfalarında yazmaya başlıyorum. Ortalama haftada bir yazmayı düşünüyorum. Yazılarımda nelerden söz edeceğim, birkaç tümce ile ona değineyim. Ben, 10 yaşımdan itibaren görme engelliyim. ODTÜ Sosyoloji...
03 Eylül 2022
19
açık