‘Her türlü manipülasyon koşullarında hakikat arayışı değerlidir’

AKP, MHP ve yandaş medya tarafından hakkında linç kampanyası düzenlenen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya örgütünden destek geldi. TTB Yüksek Onur Kurulu, "Fincancı uzman görüşünü belirtmiştir" dedi.

Politika 25.10.2022, 15:38 25.10.2022, 15:43
‘Her türlü manipülasyon koşullarında hakikat arayışı değerlidir’

İktidar ve medyası tarafından hedefe konulan ve adeta linç kampanyası başlatılan, TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya örgütünden destek geldi.

Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Fincancı hakkındaki haber açıklama ve soruşturmayı “manipülasyon” olarak değerlendirerek, şu açıklamayı yaptı:

“Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir yayın organında yaptığı değerlendirme sonrasında hedef haline getirilerek itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Toplumsal belleğimizde bu tür linç süreçlerinin acı sonuçları tüm ağırlığıyla kayıtlıdır.

Dr. Fincancı Hoca, iddia edilen konuya dair uzman görüşünü belirtmiştir. Kurum, kuruluş hedef göstermemiştir. Olgu ve olayların uluslararası sözleşmelere uygun bağımsız, bilimsel bir soruşturma süreci ile açığa kavuşturulması gereğini vurgulamıştır. Açıklamanın Medya Haber kanalı tarafından basın meslek ilkeleri ve etik yükümlülüklerine aykırı bir tutumla araçsal, manipülatif tarzda yayımlanmış olduğunu da yayını takiben yaşanan tartışmalar ekseninde farklı mecralarda defaten beyan etmiştir. İlgili yayın organının sorumsuz yayıncılık anlayışını açıkça kınıyoruz.

Hekimliğin varoluşsal değerleri, etik ilke ve uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş sorumlulukları açıkça insandan, yaşamdan ve hakikat arayışından yanadır. Bu sorumlulukla her zaman olduğu şekilde her türlü silahın, şiddetin karşısında yer almayı sürdüreceğiz. Toplumsal barışın zedelenmesinden kaygılıyız. Bu konuda tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya davet ediyoruz.”

Yorumlar (0)