Etlik Şehir Hastanesi Kaosu: ‘25 yıl yük olacak bir hastanemiz daha oldu’

TTB ve ATO Etlik Şehir Hastanesi'nin, henüz bitmeyen açılması ve yaşanan kaosla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda hekimler, "Hastanelerimizi kapattırmayacağız, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dediler.

Politika 30.09.2022, 13:15
Etlik Şehir Hastanesi Kaosu: ‘25 yıl yük olacak bir hastanemiz daha oldu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan, ancak tam bir kaosa dönüşen Etlik Şehir Hastanesi tepki toplamaya devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) ortak basın toplantısıyla, yaşanan keşmekeşe, kaosa tepki gösterdi. “25 yıl yük olacak bir hastanemiz daha oldu” yorumu yapılan Etlik Şehir Hastanesi’nde, tam bir belirsizlik sözkonusu.

Ortak açıklamayı okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun Ankara’nın 2. Türkiye’nin 14. Kamu Özel Ortaklığı (KÖO ) ile yapılan Etlik Şehir Hastanesi’nin henüz tamamlanmadan açıldığına dikkat çekti.

Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi:

‘25 YIL YÜK OLACAK BİR HASTANEMİZ DAHA’

“2011 yılında sözleşmesi yapılan 2013 yılında temeli atılan 2016 yılında bitirilmesi öngörülen ama 2019’a uzatılan, bu tarihten de yaklaşık dört yıl sonra bitirilen, Sağlık Bakanlığı bütçesine, dolayısıyla halkın sırtına 25 yıl yük olacak bir hastanemiz daha oldu.

BİRBİRİ İLE ÇELİŞEN AÇIKLAMALAR

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla uzun süredir gündemde olan beş hastane kapatılacak/taşınacaktı. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca 21 Eylül 2022 tarihinde yine twitter’dan bir paylaşımda bulunarak, ‘hastanelerin kapatılacağına yönelik iddiaların asılsız olduğunu, hiçbir hastanenin kapatılmayacağını ve gurur duyulacak yeni bir hastanemiz olduğunu’ ifade etti. Akabinde aynı gün SB Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. Genelgede, ‘günümüz değişen sağlık ihtiyaçları ve pandemi sürecinin devam etmesi hususları dikkate alınarak yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sağlık hizmet sunumu planlamalarında revizyona gidilmiştir’ denilerek kapatılması planlanan beş hastaneye ilişkin yeni bir tasarrufta bulundu. Beş hastaneye ilişkin;

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kısmen taşınarak ‘TC Sağlık Bakanlığı Ankara Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ adı altında A-2 Dal Hastanesi rolünde hizmete devam etmesi,

TC sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH’nın kısmen taşınarak, ‘TC Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi’ adı altında A-2 Dal rolünde hizmete devam etmesi,

TC sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kısmen taşınarak A-1 rolünde hizmete devam etmesi

TC Sağlık Bakanlığı Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Etlik Entegre Sağlık Kampüsüne taşınarak müstakil hastane statüsünün kaldırılmasına, yani taşınmasına/kapatılmasına karar verilen bir genelge yayınlandı.

Genelgede, TC. Sağlık Bakanlığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik herhangi bir ibarede bulunulmuyordu.

Bundan sonra yaşananlar ise tam bir belirsizlik ve kaos ortamı oluşturmuştur.

KAPATILMAYACAK DENİLDİ AMA…

Kapatılmayacak denilen Onkoloji Hastanesi’nden 75’i hekim olmak üzere çok sayıda çalışanın Etlik Şehir Hastanesi’ne geçici görevi çıkarılmış, kimi malzemeler götürülmüş, ancak bir gün sonra ( açılış sonrası ) Onkoloji Hastanesinden giden bütün personelin geçici görevi iptal edilerek tekrar hastanelerine dönmüştür. Şehir Hastanesinde yalnızca Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nden giden üç uzman ve iki hemşire kalmıştır.

Ulucanlar Göz Hastanesi hekim ve sağlık çalışanları Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilmiş, Ulucanlar’a Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nden göz uzmanları ve sağlık çalışanları görevlendirilmiştir. Bugün edindiğimiz bilgi ise Ulucanlar personelinin bir kısmının tekrar eski görev yerlerine gidecekleri ve hastanenin kapatılmasından vazgeçildiği yönünde.

PRATİSYEN HEKİMLERİN STATÜSÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Bu arada Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni göreve başlayan 10 pratisyen hekimin statüsü düşürülen Sami Ulus Hastanesi acil servisine görevlendirilmesi söz konusu. Son bilgi ise Eğitim ve Araştırma Statüsünün tekrar verileceği yönünde.

Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin Eğitici kadrosunun ve asistanlarının durumu ise tam bir belirsizlik halindedir.

Dışkapı EAH hekim ve sağlık çalışanları ise Etlik ve Dışkapı arasında mekik dokumaktalar.

Biz bu açıklamayı yazarken yeni bir genelge yayınlandı;

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından son yayınlanan 27 Eylül 2022 tarihli yazı ile de bu kez, Ulucanlar Göz Hastanesi’ne tekrar müstakil hastane statüsünün verildiği, Ulucanlar Göz Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Sami Ulus hastanelerinin kısmen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacağı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi vasıflarının devam edeceği belirtiliyor.

Şehir hastaneleri konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin ülke genelinde yıllardır yürüttüğü mücadele, Ankara’da ise Ankara Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu ( HAP ) ile Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’nun uzun süredir sürdürdükleri mücadele ses getirmiş, hastane kapatmalarının yarattığı sağlık hakkına yönelik sıkıntı kamuoyunda karşılık bulmuş ve çok önemli hastanelerimiz yara almakla beraber, şimdilik kaydıyla kapatılmaktan kurtulmuştur.

GÜNLÜK DEĞİŞEN KARARLAR, AKSAYAN SAĞLIK HİZMETLERİ

Günlük değişen kararlar, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının olduğu kadar hastaların da başını döndürmekte, sağlık hizmetinin ciddi şekilde aksamasına, ameliyatların durmasına neden olmaktadır.

Ankara’da bir değer ve gelenek oluşturan, kendi alanlarında özellikli ve nitelikli hizmet veren, sadece Ankara’nın değil bölgenin referans hastaneleri olan, yoksul halkın rahatça ulaşabildiği hastanelerin kapatılması yerine güçlendirmesi, yatırım yapılması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı hekimleri, sağlık çalışanlarını, vatandaşları ilgilendiren konularda açık ve şeffaf olmalıdır. Alınan kararlara ve planlamalara hekimler, sağlık çalışanları ve başta Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası olmak üzere Ankara’daki alanında uzman meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının sendikaları dahil edilmelidir.

Bir kez daha ifade ediyor ve uyarıyoruz;

Hastanelerimizi kapattırmayacağız, hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz!"

Yorumlar (0)
GazetelerTümü