Sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme sağlayan kanun TBMM'de kabul edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sağlık meslek örgütleri teklifi yeterli bulmadığı için tepki göstermişti.

Meclis 16.06.2022, 23:24
Sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme sağlayan kanun TBMM'de kabul edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sağlık meslek örgütleri teklifi yeterli bulmadığı için tepki göstermişti.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine dün başlanan sağlık çalışanlarının mali hakları ile ilgili teklif bu gece kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen düzenlemeye göre; 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, TUS sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek. Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Sağlık meslek örgütleri, TBMM’de görüşülüp kabul edilen teklifi; yetersizlik bularak karşı çıkmıştı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TBMM önünde düzenlenen eylemde, aralık ayında oybirliği ile kabul edilen ve AKP tarafından geri çekilen teklifi anımsatmış ve "Sizlerin yaptığı biz hekimlere performansa dayalı ödeme sistemi dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak ödemek oldu" demişti. 

Yorumlar (0)
28
az bulutlu