HDP, Kalyon Holding’e Viranşehir’de 3 GES için 90’ar hektarlık meranın tahsis edilmesinin araştırılmasını istedi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 Güneş Enerji Santrali (GES) için 90’ar hektarlık mera vasıflı alan tahsis edilmesini ve tüm maliyetinin hibe edildiği 162 bin 500 adet panelin araştırılması için Meclis’te komisyon kurulmasını istedi. Sürücü, “Bu proje ile yeni bir DEDAŞ yaratılarak, güneş enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ait meralar manidar yöntemlerle seçilmiş özel bir şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor” diye belirtti.

Meclis 07.09.2022, 08:24
HDP, Kalyon Holding’e Viranşehir’de 3 GES için 90’ar hektarlık meranın tahsis edilmesinin araştırılmasını istedi

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 Güneş Enerji Santrali (GES) için 90’ar hektarlık mera vasıflı alan tahsis edilmesini ve tüm maliyetinin hibe edildiği 162 bin 500 adet panelin araştırılması için Meclis’te komisyon kurulmasını istedi. Sürücü, “Bu proje ile yeni bir DEDAŞ yaratılarak, güneş enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ait meralar manidar yöntemlerle seçilmiş özel bir şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor” diye belirtti.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin Kadıköy kırsalında Kalyon Holding’e 3 GES için 90’ar hektarlık çayır-mera vasıflı alan tahsis edilmesi ve tüm maliyetinin hibe edileceği 162 bin 500 adet panelle ilgili doğacak kamu zararının önlenmesi için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Sürücü’nün hazırladığı ve HDP Milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan önergenin gerekçesi şöyle:

“AKP İktidarı, dünyada devletten en çok ihale alan şirketler sıralamasında ilk 10’da olan Kalyon şirketine kamunun merasını tahsis etmiş olup, ‘Yenilenebilir enerji’ iddiası ile seçili bazı sermaye kesimlerini devlet garantörlüğünde güçlendirmektedir. Çünkü; Resmî Gazete’nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın imzasıyla bazı şirketlere proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verilmiş ve bu kararda Kalyon AŞ’ye verilecek destek de yer almıştı. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne dahil olacak 5 yatırım arasında Kalyon Enerji’nin iştiraki Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. tarafından kurulacak güneş paneli üretim tesisi de bulunuyordu. Konya Karapınar’da Enerji üretimi amaçlı olarak kurulan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde ‘Yenilenebilir Güneş Enerjisi’ (GES) ‘tarlaları’ oluşturuldu. İktidarın bu yatırımlara desteği havuz şirketlerle sınırlıyken, havuz şirketlere verilen destek ise sınırsız ve manidar bir düzeydedir.

Örneğin; Konya Karapınar’da bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ile 500 megavat kapasiteli entegre panel üretim fabrikası için de 2019’da Resmî Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren büyük bir destekle Kalyon AŞ elini cebine sokmadan devletin garantörlüğünde bankalardan aldığı kredilerle yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Resmî Gazete’nin 5 Eylül 2019 tarihli sayısında AKP’li Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan’ın imzasıyla bazı şirketlere proje bazlı devlet yardımı verilmesine karar verilmiş ve bu karar Kalyon AŞ’ye verilecek desteği de içermektedir. Kalyon’un kuracağı Fabrika tam kapasiteye ulaştığında, toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon TL ile yılda 500 MWp kapasiteli fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi teşvikte yer almıştı. Projeye verilen desteklerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, yatırıma yüzde 100 vergi indirimi, 10 yıl boyunca sigorta primi işveren ve gelir vergisi stopaj desteği yer alırken ayrıntılar ise şöyle: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl, Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl, Nitelikli Personel Desteği, Faiz veya Kâr Payı ya da Hibe Desteği, Fabrikaya verilecek Enerji Desteği, İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’si, Yatırım Yeri Tahsisi, Kamu Alım Garantisi vb. desteklerle birlikte Kalyon AŞ’ye 400 milyon liraya mal olduğu açıklanan fabrikanın tüm maliyetinin teşviklerle karşılandığı söylenebilir.

Kalyon’un üstüne yağdırılan teşviklerin neden tarımsal üretim sağlamak için çırpınan çiftçiye verilmediği konusu ise kamuoyunda cevaplanmayı bekleyen en önemli soru işaretlerinden biridir. Şu anda Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’ne bağlı Kadıköy Kırsalında yapılacak olan bu proje ile yeni bir DEDAŞ yaratılarak, güneş enerjisinin üretimi tekelleştirilerek, hazineye ait meralar manidar yöntemlerle seçilmiş özel bir şirketin adeta hizmetine sunulmak isteniyor. TBMM’nin tarımsal sorunların çözülmesinde ve çiftçilerin uğradığı mağduriyetlerin giderilmesin daha etkin bir rol alması ve Kalyon Şirketi’nin her ihalede kamuoyunun karşısına çıkıp, hazine bütçesinden hibelendirilmesinin detaylı olarak incelenmesi için meclis araştırma komisyonu kurulmasını arz ediyorum.”

Yorumlar (0)
GazetelerTümü