Ticaret Bakanlığı, tüm gümrük müşavirlerinden güncel 'temiz kağıdı' istedi

Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nden, tüm gümrük müşaviri ve müşavir yardımcılarının güncel tarihli adli sicil belgelerini istedi. Gümrük müşavirleri ve yardımcılarının ‘kaçakçılık, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, terörün finansmanı’ gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerektiği belirtilen resmi yazıda, kanunda sayılan suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrüklerdeki iş takiplerinin önlenmesi ve durumun 31 Ağustos 2022 tarihine kadar bakanlığa bildirilmesi talimatı verildi.

Gündem 13.07.2022, 11:22
Ticaret Bakanlığı, tüm gümrük müşavirlerinden güncel 'temiz kağıdı' istedi

Sinan TARTANOĞLU

Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’nden, tüm gümrük müşaviri ve müşavir yardımcılarının güncel tarihli adli sicil belgelerini istedi. Gümrük müşavirleri ve yardımcılarının ‘kaçakçılık, zimmet, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, terörün finansmanı’ gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerektiği belirtilen resmi yazıda, kanunda sayılan suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrüklerdeki iş takiplerinin önlenmesi ve durumun 31 Ağustos 2022 tarihine kadar bakanlığa bildirilmesi talimatı verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne bir yazı göndererek gümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcılarından güncel tarihli adli sicil belgelerinin talep edilmesi talimatını verdi. Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş imzalı yazıda şunlar kaydedildi:

“KAÇAKÇILIK, ZİMMET, RÜŞVET, TERÖRÜN FİNANSMANI…”

“4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227 ve 228’nci maddelerine göre gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcısı olabilecek kişilerin ‘taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

Bu itibarla ilgili kanun maddeleri ve 2013/37 sayılı genelgeye istinaden bölge müdürlüklerinize kayıtlı gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarından e-devletten temin edecekleri güncel tarihli adli sicil belgelerinin talep edilmesi ve söz konusu belgelerin sistem üzerinden doğrulamalarının yapılması ile yapılan inceleme neticesinde Gümrük Kanunu’nun 227/1-d maddesinde belirtilen suçlardan hüküm giydiği tespit edilen kişilerin gümrük idarelerinde iş takiplerinin önlenerek durumun 31.08.2022 tarihine kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmekte olup, ayrıca ilgili kanun maddesi uyarınca gümrük müşavirlerine ilişkin olarak ‘Bilge’ sisteminde yapılacak olan yetki onay taleplerinde de güncel adli sicil kayıtlarına bu çerçevede bakılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

ADLİ SİCİL BELGESİ VERMEYENİN DE İŞ TAKİBİ ÖNLENECEK

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün, bakanlıktan gelen söz konusu yazı üzerine İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne yazı yazarak, “adli sicil belgelerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar bölge müdürlüğüne ibraz edilmemesi halinde gümrük idarelerinde iş takiplerinin önleneceğini” belirtiği görüldü.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE YARDIMCILARININ GÖREVLERİ NELER

Gümrük Kanunu’na göre gümrük müşavirleri, her türlü gümrük işlemlerini takip ederek sonuçlandırabilir. Gümrük müşavir yardımcıları ise bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilir. Kanuna göre, gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine ait. İki yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapıp gümrük mevzuatı ve gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konuları kapsayan sınavda başarılı olanlar gümrük müşavirliği yapmaya hak kazanıyor.

Yorumlar (0)
28
az bulutlu