SGK, 2021 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre 2021 yılında iş kazaları sonucu 1.394 meslek hastalıkları sonucu 35 sigortalı hayatını kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin de bulunduğu 2021 yılı istatistiklerini 2022 yılı Eylül ayında açıkladı. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Bedri Tekin, Medyaport'a yazdı.

Gündem 20.10.2022, 13:22
SGK, 2021 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre 2021 yılında iş kazaları sonucu 1.394 meslek hastalıkları sonucu 35 sigortalı hayatını kaybetti

SGK, 2021 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre 2021 yılında iş kazaları sonucu 1.394 meslek hastalıkları sonucu 35 sigortalı hayatını kaybetti

Bedri TEKİN

Makina Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin de bulunduğu 2021 yılı istatistiklerini 2022 yılı Eylül ayında açıkladı.

Ülkemizde nelerin iş kazası, nelerin meslek hastalığı sayıldığı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer almaktadır.

5510 sayılı Kanununda kabaca; Kanunun 4a ve 4b maddesinde belirtilen kişilerin geçirdikleri kazalar iş kazası, sözü edilen maddelerde belirtilen kişilerin yaptıkları işe bağlı olarak tekrarlanan nedenlerden kaynaklanan hastalıkları da meslek hastalığı olarak kabul edilmektedir. SGK 2021 yılında 4a ve 4b kapsamındaki sigortalılar için iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerini ayrı, ayrı açıkladı.

Kanunun 4a maddesi gereğince sigortalı sayılanlar; Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardır. Kanunun 4b maddesi gereğince sigortalı sayılanlar; Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardır. 5510 sayılı Kanunda “kamu çalışanı” olarak sınıflandırılanların geçirdiği kazalar iş kazası olarak sınıflandırılmamaktadır. Kanunun 4. Maddesi c bendi gereğince; “4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar,” da sigortalı sayılmaktadır, Ancak 5510 sayılı kanunda bu statüde çalışanların geçirdiği kazalar iş kazası olarak değerlendirilmemektedir. 2021 yılı SGK istatistiklerine göre 4.a statüsünde 16.169.679, 4b statüsünde 3.024.877, 4c statüsünde 3.167.862 olmak üzere toplam 22.382.468 sigortalı bulunmakta idi.

SGK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE 2021 YILINDA İŞ KAZASI SAYISI 2020 YILINA GÖRE %33,

İŞ KAZALARI SONUCU ÖLÜM % 11 ORANINDA ARTTI.

SGK 2020 yılı istatistiklerinde 384.262’ü 4a statüsünde, 343’ü 4b statüsünde çalışanların geçirdiği kazalar olmak üzere toplam 384.605 iş kazası meydana geldiği belirtilmişti. SGK 2021 yılı istatistiklerinde 511.084’ü 4a statüsünde, 555’i 4b statüsünde çalışanların geçirdiği kazalar olmak üzere toplam 511.639 iş kazası meydana geldiği bilgisi yer almaktadır. SGK istatistiklerine göre 2021 yılında meydana gelen iş kazası sayısı 2020 yılına göre %33 oranında artmıştır.

SGK, 2021 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre 2021 yılında iş kazaları sonucu 1.394 sigortalı hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerin 1382’si, 4a kapsamında, 12’si 4b kapsamında çalışanlar, SGK istatistiklerine göre, 2021 yılında meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden 35 emekçinin tamamı 4a statüsünde çalışanlar. SGK, 2020 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine hayatını kaybettiği belirtilenlerden 1.231’i 4a, 9’u 4b kapsamında idi. SGK istatistiklerine göre 2021 yılında meydana gelen iş kazası sonucu ölüm, 2020 yılına göre %11 oranında artmıştır.

2021 yılında iş kazası sayısında, meslek hastalığı sayısında, iş kazası sonucu ölüm sayısında artış görülürken, yıllardır SGK istatistiklerinde meslek hastalığı sonucu ölüm tespit edilmemişken, 2020 yılı istatistiğinde 5, 2021 yılında 35 sigortalının meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer almaktadır.

Erkek

Kadın

Toplam

2020 Yılı İş Kazası Sayısı (4a)

314.897

69.365

384.362

2020 Yılı İş Kazası Sayısı (4b)

329

14

343

2021 Yılı İş Kazası Sayısı (4a)

417.078

94.006

511.084

2021 Yılı İş Kazası Sayısı (4b)

531

24

555

2020 Yılı İş Kazası Sonucu Ölüm (4a)

1.197

34

1.231

2020 Yılı İş Kazası Sonucu Ölüm (4b)

9

-

9

2021 Yılı İş Kazası Sonucu Ölüm (4a)

1.350

32

1.382

2021 Yılı İş Kazası Sonucu Ölüm (4b)

12

-

12

Tablo 1: SGK İstatistiklerine göre 2020 ve 2021 yıllarında yılarında iş kazası geçiren ve iş kazası sonucu ölen sigortalıların sayısı ve cinsiyete göre dağılım

SGK İstatistiklerine göre 2021 yılında 4a statüsündeki erkek sigortalı sayısı 11.046.133, kadın sigortalı sayısı 5.123.146 idi, buna göre 2021 yılında 4a statüsünde çalışan her 100 erkek sigortalıdan 3,77 si iş kazası geçirirken, her 100 kadın sigortalıdan 1,83’ü iş kazası geçirdi. SGK istatistiklerinde sektörlerde çalışan sayısının cinsiyete göre dağılımı yer almadığından bu farkın kaynağına ilişkin değerlendirme yapmamız mümkün olmamıştır.

2021 yılında 4a statüsünde çalışan SGK’lı sayısı 16.169.679 idi, Buna göre her 100.000 işçiden 8,54’ü iş kazası sonucu hayatını kaybetti. AB'de toplam istihdam edilen kişi sayısına göre en az işçi ölümü oran açısında Hollanda'da yaşanıyor. Bu ülkede her 100 bin çalışan başına yaşanan ölüm oranı yüzde 0.60. Bu oran Romanya'da 4.33, Lüksemburg'da 4,22, Bulgaristan'da 3.14, Fransa'da 2,74, Almanya'da 0,78. Bu rakamlar göstermektedir ki; 100.00 işçide ölüm oranı, Hollanda’nın 14 katı, Romanya’nın 2 katı, Fransa’nın 3,111 katı.

İSİG MECLİSİ İŞ CİNAYETLERİ RAPORUNDA

2021 YILINDA EN AZ 2.170 EMEKÇİNİN İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

İSİG Meclisince 2022 yılı Ocak ayında açıklanan 2021 yılı “ İş Cinayetleri Raporu”nda 2.170 emekçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İSİG meclisi raporuna göre 2021 yılında hayatını kaybedenlerin sayısı SGK tarafından açıklanandan 776 kişi daha fazla.

İSİG Meclisi açıklamalarında iş cinayetleri sonucu hayatını kaybedenler, isim, isim açıklanmakta, yıl içerisindeki açıklamalarda da işyeri, yaş, memleket bilgileri ile açıklanmakta, bu nedenle İS;G Meclisi açıklamalarını tartışmak anlamsız,

İSİG Meclisi işkolları sınıflaması ile SGK işkolları sınıflaması farklı olmakla birlikte tarım ve orman işlerinde yoğun iş kazalarının yaşandığı bilinen bir gerçekliktir. SGK 2021 yılı istatistiklerine göre Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi işlerinde 19 SGK’ lının hayatını kaybettiği bilgisi yer alırken İSİG Meclisi Raporuna göre; 2021 yılında Tarım, Orman işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi) hayatını kaybetti. Tarım, orman sektörü işçi sağlığı güvenliği alanının en sorunlu alanlarındandır.

İSİG Meclisi raporlarında, çiftçilerin, yasal ya da yasal olmayan yollarla istihdam edilsin T.C. vatandaşı olmayan diğer çalışanları geçirdikleri kazaların da iş cinayetleri raporlarında yer aldığını belirtmekte yarar var. İSİG Meclisi Raporunda bu duruma, “ 2021 yılında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 1864 ücretli (işçi ve memur) ve 306 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86’sını ücretliler yüzde 14’ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…” şeklinde açıklama da yapılmaktadır.

İSİG Meclisi iş cinayetleri raporu ile SGK istatistikleri karşılaştırmasını başka bir yazıda değerlendirmek daha uygun olacaktır. Ben, şimdilik SGK istatistik yıllığına değineceğim.

SGK İSTATİSTİĞİNE GÖRE 2021 YILINDA

35 SİGORTALI MESLEK HASTALIĞI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Yıllardır SGK istatistiklerinde meslek hastalığı sonucu ölüm tespit edilmemişken, 2020 yılı istatistiğinde 5 sigortalının meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 2021 yılı istatistiklerinde 35 sigortalının meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bunun yanında İSİG Meclisi raporunda Covid-19 nedeniyle 625 işçinin hayatını kaybettiği belirtilirken, SGK 2021 yılı istatistiklerinde İnsan sağlığı hizmetlerinde çalışmakta olan 26 sigortalının meslek hastalığı sonucu hayatını kaybettiği belirtilmektedir.

2021 yılında Mart ayı başında okullarda yüz yüze eğitim başlamıştı. 12 Nisan 2021 tarihli gazetelerde yüzyüze eğitim başladıktan sonraki 45 gün içerisinde 26 öğretmen hayatını kaybettiği haberleri yer almıştı.

İsigmeclisi.org de 12 Eylül 2021 tarihinde yayımlananCovid-19 Bir İşçi Sınıfı Hastalığıdır…
Salgının on sekizinci ayında en az 1209 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti” başlıklı yazıda, 12 Eylül 2021 tarihine kadar covid-19 hastalığı nedeniyle 1209 işçinin hayatını kaybettiği bilgisi yer almaktaydı. SGK istatistiklerinden anladığımız kadarı ile 26 işçi covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmiş, her ne kadar covid-19 gündemdeki yerini epeyce kaybetmiş olsa da, covid-19 dan işçi ölümlerinin iş kazası olarak sayılması gerektiğini düşünmekteyim.

Ülkemizde tanı konulan her 10 akciğer kanserinin, her 10 KOAH'in, her 10 astımın en az en az 1'inin sebebi kişinin yaptığı işiyle ilgilidir yani meslekidir! Sadece bu 3'ünü toplasak yılda en az 50-60 bin meslek hastalığı eder. SGK istatistiklerine göre, 2021 yılında 4.a statüsünde 1297, 4b statüsünde 2 olmak üzere toplam 1.299 SGK’lı da meslek hastalığı tespit edildi. 2020 yılında yılında 4.a statüsünde 908, 4b statüsünde 1 olmak üzere toplam 909 SGK’lı da meslek hastalığı tespit edilmişti. 2020 yılına göre tespit edilen meslek hastalığı sayısı %43 oranında artmış olsa da ülkemizde meslek hastalığı ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin tespit edilmediği gerçeği sürmektedir.

Erkek

Kadın

Toplam

2020 (4a)

Meslek hastalığı sayısı

724

184

908

2021 (4a)

Meslek hastalığı sayısı

933

274

1.207

2020 (4b)

Meslek hastalığı sayısı

1

1

2021 (4b)

Meslek hastalığı sayısı

2

2

2020 (4a)

Meslek hastalığı sonucu ölüm

5

5

2020 (4b) Meslek hastalığı sonucu ölüm

….

……

-----

2021 (4a)

Meslek hastalığı sonucu ölüm

31

4

35

2021 (4b)

Meslek hastalığı sonucu ölüm

-------

------

------

Tablo 2: SGK istatistiklerine göre 2020 ve 2021 yıllarında tespit edilen meslek hastalığı sayısı ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı

2020 yılında İstanbul’da 256, Kocaeli’nde 92, İzmir’de 43, Konya’da 10, Ankara’da 31, Balıkesir’de 3, Zonguldak’ta 32, Yalova’da 13,Artvin’de 6, Eskişehir’de 9, Kütahya’da 15, Manisa’da 18, K. Maraş’ta 8, Sakarya’da 36, Tekirdağ’da 18, Osmaniye’de 10 meslek hastalığı tespit edilmiş, 35 ilde hiç meslek hastalığı tespiti yapılmamıştır.

2021 yılında İstanbul’da 352, Kocaeli’nde 249, İzmir’de 56, Konya’da 13, Ankara’da 31, Balıkesir’de 5, Zonguldak’ta 28, Yalova’da 23 meslek hastalığı tespit edilirken, Karabük’te 3 meslek hastalığı tespit edilmiş, 19 ilde 1’er meslek hastalığı tespit edilirken 27 ilde ise hiç meslek hastalığı tespit edilmemiştir.

  1. yılında tespit edilen meslek hastalıklarından 557’si (Tespit edilen meslek hastalığı sayısının %46,14 ‘ü) Meslek Hastalıkları Listesinde yer almayan hastalık olarak belirtilmiştir. 169’û (Tespit edilen meslek hastalığı sayısının %14’ü) “ Sigortalılığı sona erdikten sonra meslek hastalığı teşhisi konulan sigortalı”dır. 124’u (Tespit edilen meslek hastalığı sayısının %10,24’ü ) “ Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı” olarak tanımlanan Solunum sistemi hastalığıdır. yılında tespit edilen kömür işçisi pönomokonyozu sayısı 18’dir. 146’sı (Tespit edilen meslek hastalığı sayısının %12’si) Kas İskelet Sistemi Hastalığıdır. (Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranları Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Kas İskelet Sistemi Hastalıkları diye bir gruplandırma bulunmamaktadır)

İş Kazası Sonucu En Çok Ölüm İnşaat Sektöründe

2020 yılına göre 2021 yılında inşaat sektöründe meydana gelen iş kazası %125 oranında artarken,

Hayatını kaybedenlerin sayısı, %10 oranında arttı

inşaat sektöründe çalışan her 100 işçiden 3’ü iş kazası geçirdi,

Her 100.000 işçiden 23’ü iş kazası sonucu hayatını kaybetti

Yıllardır olduğu gibi, 2021 yılında da iş kazası sonucu ölüm en çok inşaat işlerinde yaşandı. SGK istatistiklerine göre 2021 yılında bina inşaatlarında meydana gelen 32.131 iş kazasında 213, bina dışı yapı (Karayolu, Demiryolu, Havaalanı vb.) inşaatında yaşanan 18.318 kazada 106, özel inşaat faaliyetlerinde(yıkım, tesisat, havalandırma vb. ) meydana gelen 7.658 kazada, 66 işçi olmak üzere toplam 58.107 sigortalının geçirdiği iş kazasında 385 işçi (2021 yılında İş kazası sonucu hayatını kaybeden 4a statüsündekilerin %27.35’i) hayatını kaybetti. (2019 ve 2020 yıllarında ölümlü iş kazalarının %28’ inin inşaat işyerlerinde meydana gelmişti.) (SGK istatistiklerine göre, 2020 yılında inşaat sektöründe 1.587.666 SGK’ lı çalışan varken 2021 yılında bu sayı 1.630.678 oldu. SGK istatistikleri inşaat sektöründe çalışan her 100 işçiden 3’ünün iş kazası geçirdiğini, her 100.000 işçiden 23’ünün iş kazası sonucu hayatını kaybettiğini göstermektedir. Tüm sigortalı sayısına göre her 100 işçiden 3,1 ‘i iş kazası geçirdi, bu oran inşaat iş kolunda kaza geçiren SGK’lı sayısının tüm sektörler ortalamasından daha fazla olmadığını göstermektedir. Ancak kaza sonucu ölüm oranı inşaat sektöründe diğer sektörlere göre çok fazladır, 2021 yılında 4a statüsünde çalışanlardan 100.000 işçiden 8,5’u iş kazası sonucu hayatını kaybederken bu inşaat sektöründe 23’tür.

Yıl

İnşaat sektöründeki Sigortalı Sayısı

İnşaat sektöründeki İş kazası sayısı

İnşaat sektöründe meydana gelen iş kazaları sonucu ölüm sayısı

İnşaat sektöründeki kaza sayısının tüm sektörler içindeki kaza sayısına oranı (%)

İnşaat sektöründeki ölüm sayısının tüm sektörler içindeki ölüm sayısına oranı (%)

İnşaat sektöründeki çalışan her 100 kişiden iş kazası geçiren sayısı

İnşaat sektöründeki çalışan her 100.000 kişiden iş kazası sonucu hayatını kaybeden sayısı

2018

1.601.469

77.157

591

17.90

37.09

4,82

36,90

2019

1.294.788

47.701

323

11.30

28.00

3,68

24,94

2020

1.587.666

43.904

347

11,43

27.98

2,76

21,85

2021

1.630.678

58.107

385

11,36

27,85

3,56

23,67

Tablo 3: İnşaat sektöründeki iş kazası verilerinin (4a) 2018, 2019,2020, 2021 yılları karşılaştırması

İNŞAAT İŞLERİNDEN TAN SONRA EN ÇOK ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI KARA TAŞIMACILIĞI

VE BORU TAŞIMACILIĞI İŞLERİNDE

2021 yılı SGK istatistiklerinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden 1.382 sigortalının 220’sinin ( İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin %15.84’ü) “Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı” sektöründe çalıştığı bilgisi yer almaktadır.

İSİG Meclisinin 2019 yılı “İş Cinayetleri Raporu’nda” yer alan bilgilere göre 2019 yılında Tarım, Orman işkolunda 442, İnşaat, Yol işkolunda 336, taşımacılık işkolunda 234 işçİ iiş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında ise İnşaat, Yol işkolunda 355, taşımacılık işkolunda 248, Tarım, Orman işkolunda 442 işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir. 2021 yılı iş cinayetleri raporuna göre Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 345 emekçi; Tarım, Orman işkolunda 318 emekçi (161 çiftçi ve 157 işçi); İnşaat, Yol işkolunda 335 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 229 işçi; Taşımacılık işkolunda 186 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 113 işçi; Metal işkolunda 102 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM EN ÇOK İSTANBUL’DA MEYDANA GELDİ

2021 YILINDA İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI SONUCU 220 SİGORTALI HAYATINI KAYBETTİ

2021 yılında en çok iş kazası (4a kapsamında) ( 116.570) İstanbul’da meydana geldiği gibi, İş kazası sonucu ölüm en çok İstanbul’da meydana geldi. İstanbul’da 2020 yılında 93.465 iş kazası meydana gelmişti. 2019 yılında 199 sigortalının hayatını kaybettiği İstanbul’da 2020 yılında meydana gelen iş kazaları sonucu 188 sigortalı hayatını kaybetti. İstanbul’da 2019 yılındaki sigortalı sayısı 4.130.578iken, 2020 yılında 4.248.775 , 2021 yılında 4..485.393 olduğu görülmektedir. İstanbul’da sigortalı sayısı 2020 yılına göre %4,68 oranında artarken kaza sayısı %24,72, kaza sonucu ölüm %17 oranında arttı.

2021 yılında Ankara’ da meydana gelen iş kazalarında 4a statüsünde çalışan 111 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılında, Ankara’da 103, 2019 yılında 88, İzmir’de 2021 yılında 68, 2020 yılında 95, 2019 yılında 55, Bursa’da 2021 yılında 62, 2020 yılında 49, 2019 yılında 48, Antalya’da 2021 yılında 49, 2020 yılında 36, 2019 yılında 47, Kocaeli’nde 2021 yılında 47, 2020 yılında 44, 2019 yılında 41, Adana’da 2021 yılında 37, 2020 yılında 36, 2019 yılında 31, Konya’da 2021 yılında 39, 2020 yılında 24, 2019 yılında 36 kişi hayatını kaybederken, 2021 yılında Hakkari ve Kars’ta hiç ölümlü iş kazası meydana gelmedi.

İSİG Meclisi raporunda 2021 yılında İstanbul’da 260, İzmir’de 102; Kocaeli’nde 99, Bursa’da 73, Antalya’da 72, Ankara’da 66, Şanlıurfa’da 57 (SGK istatistiklerinde 7), Gaziantep’te 56, Samsun’da 56, Mersin’de 55, Konya’da 51, Adana’da 50, , Manisa’da 49, Tekirdağ’da 49, Muğla’da 44, , Zonguldak’ta 44, kişinin iş cinayetleri sonucu hayatını kaybettiği belirtilmektedir.

İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN YAŞI

  1. yılında iş kazası geçirenlerin 375’i 14, 614’u 15, 1.453’ü 16, 3.252’si 17 yaşında olmak üzere, toplam 5.114’ü 18 yaşın altındadır. İş kazası geçirenlerden832’si de 65 ve daha üzeri yaştadır.

İş kazası sonucu ölenlerin 31’i 65 yaş ve üzeri, 5’i de 18 yaşın altındadır.

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI VE İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI ARTTI

Her 1.000. 000 çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısı, “iş kazası sıklık hızı” olarak ifade edilmektedir. 2019 yılında olan iş kazası sıklık hızı 10.76, 2020 yılında 10,85 iken 2021 yılında 12,27 olarak gerçekleşmiştir.

İş kazası sıklık hızının hesaplanmasında başka bir yöntem de her 100 çalışana karşılık gelen iş kazası sayısıdır. Bu hesaplamaya göre 2019 yılında iş kazası sıklık hızı 2.42, 2020 yılında 2,44 iken 2021 yılında 2,76 olarak gerçekleşmiştir.

İş kazalarına ilişkin başka bir kavram da, “iş kazası ağırlık hızı” kavramıdır. İş kazası ağırlık hızının belirlenmesinde de 2 yöntem bulunmaktadır. 1. Yöntemde, bir takvim yılında çalışılan her

1.000.000 saate meydana gelen iş kazası sonucu kaç iş gününün kaybedildiğini gösterir. 2019 yılında iş kazası ağırlık hızı 548, 2020 yılında 568 iken 2021 yılında 532 olarak gerçekleşmiştir. İkinci yöntemde çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır. 2019 yılında çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle 0.438 iş saati 2020 yılında 0.455 iş saati kaybedilmiş iken, s2021 yılında 0,426 saat kaybedilmiştir.

Tablo 4 : Yıllara Göre İş Kazası Sayısı, iş kazası sıklık ve ağırlık oranları

İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İŞ KAZASI SAYILARI

SGK İstatistiklerine göre 2021 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden 1.382 sigortalıdan 798’i toplamda 10.690.971 işçinin istihdam edildiği 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde 4a statüsünde çalışıyordu. Dolayısı ile 2021 yılında 4a statüsünde çalışanlardan, 100.000 işçiden 8,5’u iş kazası sonucu hayatını kaybederken 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde 100.000 çalışandan 7,47’si iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

SGK İstatistiklerine göre 2021 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden 1.382 sigortalıdan 584’ü toplamda 5.478.708 işçinin istihdam edildiği 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde 4a statüsünde çalışıyordu. Dolayısı ile 2021 yılında 4a statüsünde çalışanlardan, 100.000 işçiden 8,5’u iş kazası sonucu hayatını kaybederken 50’nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde 100.000 çalışandan 10,66’sı iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Bu sonuçlar yıllardır, iş kazalarında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır tespiti dışında bir sonucu gösteriyor.

2021 yılında 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde toplam 131.138 iş kazası meydana geldi. Her 100 çalışandan 1.22’si iş kazası geçirirken 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde ise 379.976 iş kazası meydana geldi dolayısı ile 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde her 100 çalışandan 6,93’ü iş kazası geçirmiştir. Çok ilginç bir sonuç.

SGK İstatistiklerine göre 2020 yılında 50’nin altında çalışan olan işyerlerinde 4a statüsünde 8.618.871 sigortalı çalışıyordu. İş kazası sonucu hayatını kaybeden 1231 sigortalıdan 704’ü de bu işyerlerinde çalışıyordu. Dolayısı ile 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde 100.000 çalışandan 8.17’si 2020 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

SGK İstatistiklerine göre 2020 yılında 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde 4a statüsünde 7.390.580 sigortalı çalışıyordu iş kazası sonucu hayatını kaybeden 1231 sigortalıdan 527’si de bu işyerlerinde çalışıyordu. Dolayısı ile 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde 100.000 çalışandan 7.13’ü 2020 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. 2020 yılında 50’nin altında çalışanı olan işyerlerinde her 100 çalışandan 1.15’i iş kazası geçirirken 50 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde her 100 çalışandan 3.85’i iş kazası geçirmiştir.

İşyerinde Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan Sayısı

(4a)

İş Kazası Sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

2021 yılında

100.000 Çalışana (4a) Karşılık Gelen

İş Kazası Sonucu ölüm

1- 3

2.165.131

9.940

133

6,14

4- 9

2.605.931

23.828

177

6,80

10-19

1.927.697

33.726 (10-20 Çalışan)

238 (10-20 Çalışan)

12,34

20- 49

2.451.039

63.654 (21-49 Çalışan)

250 (21-49 çalışan)

10,50

50- 99

1.540.973

56.648

161

10,45

100- 249

1.993.399

106.928

188

9,43

250-499

1.288.923

61.775

105

8,14

500-749

632.430

750-999

400.563

500-999

65.716

81

1.000 ve üzeri

1.163.393

78.861

49

4,21

Tablo 5:İşyeri büyüklüklerine göre 2021 yılında iş kazası geçirenler ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin dağılımı

İşyerinde Çalışan Sayısı

Toplam Çalışan Sayısı

(4a)

İş Kazası Sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

2020 yılında 100.000 Çalışana (4a) Karşılık Gelen Ölüm

2019 yılında 100.000 Çalışana Karşılık Gelen Ölüm

  1. 3

2.028.051

7.514

95

4.68

6.38

4- 9

2.439.471

19.052

193

7.90

6.90

10- 19

1.830.570

25.576

172

9.40

9.62

20- 49

2.320.779

47.499

244

10.50

9.04

50- 99

1.439.496

43.140

151

10.50

9.77

100-199

1.414.308

55.435

148

10.46

9.01

200-249

440,751

20.644

27

6.12

7.42

250-499

1.246.328

61.775

73

5.85

7.02

500-999

2.216.377

45.921

56

2.52

6.72

1.000 ve üzeri

1.073.630

57.706

72

6.70

7.49

Tablo 6: İşyeri büyüklüklerine göre 2020 yılında iş kazası geçirenler ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin dağılımı (4a)

İŞ KAZASI GEÇİRENLER VE İŞ KAZASI SONUCU ÖLENLER

SON ÇALIŞTIKLARI İŞYERİNDE NE KADAR SÜREDEN BERİ ÇALIŞIYORLARDI

Kaza geçirilen

Kaza geçirdikleri işyerinde çalışma süresi

İş Kazası sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

İş kazası sayısının Toplam İş Kazası Sayısına Oranı (%)

Ölüm Sayısının Toplam Ölüm Sayısına Oranı (%)

1 Gün

2.721

23

0,53

1,66

2-7 Gün

14.802

82

2,9

5,93

8-30 Gün

47.760

155

9,34

11,26

1 aydan fazla – 3 ay dahil

78.699

208

15.40

15,05

3 aydan fazla- 1 yıl dahil

137.160

316

26,84

22,86

1 yıldan fazla-2yıl dahil

70.562

157

13,80

11,36

2 yıldan fazla- 5 yıl dahil

97.191

222

19,01

16,06

5 yıldan fazla – 10 yıl dahil

40.342

86

7,89

6,22

10 yıldan fazla

15.541

51

3,04

3,69

Bilinmeyen

6.396

82

1,24

5,93

Tablo 7: 2021 yılı İş kazası geçirenlerin son işyerinde çalışma süreleri (4a)

Kaza geçirilen işyerinde çalışma süresi

İş Kazası sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

İş kazası sayısının Toplam İş Kazası Sayısına Oranı (%)

Ölüm Sayısının Toplam Ölüm Sayısına Oranı (%)

1 Gün

1.943

27

0.46

2.20

2-7 Gün

10.543

63

2.50

5.12

8-30 Gün

33.510

144

7.93

11.70

1 aydan fazla – 3 ay dahil

55.821

178

13.21

14.46

3 aydan fazla- 1 yıl dahil

99.562

280

23.56

22.75

1 yıldan fazla-2yıl dahil

61.473

153

14.55

12.43

2 yıldan fazla- 5 yıl dahil

74.923

177

17.73

14.38

5 yıldan fazla – 10 yıl dahil

31.481

84

7.45

6.83

10 yıldan fazla

12.034

42

2.85

3.40

Bilinmeyen

4.972

83

1.18

6.74

Tablo 8: 2020 yılı İş kazası geçirenlerin son işyerinde çalışma süreleri (4a)

SGK istatistiklerine göre iş kazaları sonucu hayatını kaybedenlerin %19’unun son çalıştıkları işyerinde en fazla 1 aydır, %56’76’sının 1 yıldır çalışmakta olduklarını gösteriyor, bu noktanın üzerinde durulması gerekiyor.

2020 yılında İş Kazası sonucu hayatını kaybedenlerin %19’u kaza geçirdikleri işyerinde bir ay veya daha az süredir, %61’i bir yıl veya daha az süredir, çalışıyorlardı.

İŞ KAZASI GEÇİRENLER İLE İŞ KAZASI SONUCU ÖLENLERİN YARALANMASINA, ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN OLAY

İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Yaralanmasına - ölümüne Sebep Olan Olay

İş Kazası Sayısı

Toplam iş kazası içindeki oranı (%)

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Toplam ölümler içindeki Oranı (%)

Bilgi Yok

21.421

4,91

175

12.66

Elektrik akımı, ısı, tehlikeli maddelerle temas

10.384

2,03

63

4,56

Boğulma, gömülme, sarılma

480

0.094

24

1,74

Sabit bir nesneye yatay veya düşey darbe (kazazede hareket halindeyken)

55.172

10.80

141

10,20

Hareket halindeki bir nesnenin çarpması, çarpışma

43.833

8,57

200

14,41

Sivri, uçlu, sert veya kaba bir Materyal Araç ile temas

81.164

16,3

20

1,44

Kısılmak, ezilmek, vb.

48.448

9,48

110

7,93

Fiziksel veya ruhsal baskı

9.099

1,78

10

0.72

Isırılma, tekme

3.668

0,72

0

0

Bu sınıflandırmada listelenmemiş Yaralanmaya sebep olan hareket (olay)

237.435

46,46

639

46,07

Toplam-Total

511.084

100

1.382

100

Tablo 9: 2021 yılında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Yaralanmasına - ölümüne Sebep Olan Olay (4a)

SGK istatistiği diyor ki; 2021 yılında meydana gelen iş kazaları nedeni ile meydana gelen ölümlerin %46’sına sebep olan olay hakkında ya bilgim yok, ya da sınıflandırmamda yer almıyor, burada söze gerek var mı?

İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Yaralanmasına - ölümüne Sebep Olan Olay

İş Kazası Sayısı

Toplam iş kazası içindeki oranı (%)

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Toplam ölümler içindeki Oranı (%)

Bilgi Yok

16.849

4.38

156

12.67

Elektrik akımı, ısı, tehlikeli maddelerle temas

7.478

1.94

50

4.06

Boğulma, gömülme, sarılma

373

0.09

24

1.95

Sabit bir nesneye yatay veya düşey darbe (kazazede hareket halindeyken)

38.649

10.05

129

10.48

Hareket halindeki bir nesnenin çarpması, çarpışma

31.416

8.61

200

15.25

Sivri, uçlu, sert veya kaba bir Materyal Araç ile temas

63.123

16.43

14

1.14

Kısılmak, ezilmek, vb.

37.030

9.64

86

6.99

Fiziksel veya ruhsal baskı

5.642

1.47

11

0.89

Isırılma, tekme

3.028

0.79

0

0

Bu sınıflandırmada listelenmemiş Yaralanmaya sebep olan hareket (olay)

181.034

47.11

561

45.57

Toplam-Total

384.262

100

1.231

100

Tablo 10: 2020 yılında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Yaralanmasına - ölümüne Sebep Olan Olay (4a)

SGK istatistiği diyor ki; 2020 yılında meydana gelen iş kazaları nedeni ile meydana gelen ölümlerin %58,24’ü ne sebep olan olay hakkında ya bilgim yok, ya da sınıflandırmamda yer almıyor,

İŞ KAZASI GEÇİRENLER İLE İŞ KAZASI SONUCU ÖLENLERİN

KAZA ANINDA YÜRÜTMEKTE OLDUĞU GENEL FAALİYET

İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet

İş Kazası Sayısı

Toplam iş kazası içindeki oranı (%)

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Toplam ölümler içindeki Oranı (%)

Bilgi Yok

17.372

3,40

113

8,17

Üretim, imalat, işleme, depolama – Tüm türler

223.084

43,65

235

17,00

Kazı, İnşaat, Onarım, Yıkım

38.246

7,48

249

18,01

Tarımla ilgili meslek türü, ormancılık, bahçecilik, balık çiftçiliği, canlı hayvanlarla çalışma

3.723

0,73

24

1,73

İşletmelere ve/veya kamuya sunulan hizmet; zihinsel faaliyet

17.707

3,46

43

3,11

10, 20, 30 ve 40 altında kodlanmış işlerle ilgili görevler

6.827

1.33

31

2,43

Hareket, spor, sanatsal faaliyet

14.688

2.87

62

4,48

Sınıflandırmada listelenmemiş kaza anında kazazedenin yaptığı faaliyet

189.307

37,04

625

45,22

Toplam-Total

511.084

100

1.384

100

Tablo 11: 2021 yılında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet (4a)

İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet

İş Kazası Sayısı

Toplam iş kazası içindeki oranı (%)

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Toplam ölümler içindeki Oranı (%)

Bilgi Yok

14.746

3.84

94

7.64

Üretim, imalat, işleme, depolama – Tüm türler

161.773

42.10

195

15.85

Kazı, İnşaat, Onarım, Yıkım

29.025

7.55

232

18.85

Tarımla ilgili meslek türü, ormancılık, bahçecilik, balık çiftçiliği, canlı hayvanlarla çalışma

2.554

0.66

30

2.44

İşletmelere ve/veya kamuya sunulan hizmet; zihinsel faaliyet

13.449

3.50

37

3.00

10, 20, 30 ve 40 altında kodlanmış işlerle ilgili görevler

5.430

1.41

14

2.44

Hareket, spor, sanatsal faaliyet

10.683

2.78

75

6.09

Sınıflandırmada listelenmemiş kaza anında kazazedenin yaptığı faaliyet

146.602

38.15

554

45

Toplam-Total

384.262

100

1.231

100

Tablo 12: 2020 yılında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerin Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet (4a)

SGK diyor ki; 2021 yılında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazası Sonucu Ölenlerden %45’22 sinin Kaza Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyeti ya bilmiyorum ya da sınıflandırmamda listelemediğim başlıklarda yer alıyor,

peki bu istatistik bize nasıl yol gösterecek.

İŞ KAZASI SONUCU ÖLENLERİN OLAYI NORMAL SEYRİNDEN SAPTIRAN VE KAZAYA SEBEBİYET VEREN OLAYA (SAPMA) GÖRE DAĞILIMI

İş Kazası Sonucu Ölenlerin Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve

Kazaya Sebebiyet Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı

İş Kazası Sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Elektrik sorunları, patlama, yangın nedeniyle sapma

4.396

66

Taşma, devrilme, sızma, buharlaşma, emisyon sapması

18.639

63

Maddi Aracın kırılma, patlama, ayrılma, kayma, düşme, çökmesi

35.763

118

Bir makinenin, taşıma aracının veya işleme ekipmanının, elle

kullanılan alet, nesne, hayvanın denetimden çıkması (tam veya kısmi)

71.591

141

Kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşme

74.472

221

Fiziki baskı olmadan beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya

yol açan)

45.078

26

Fiziki baskıyla veya fiziki baskı altında beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)

23.666

7

Şok, korku, vahşet, saldırganlık, tehdit, bulunma

4.227

15

Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka Sapma

133.252

725

Toplam-Total

511.084

1.382

Tablo13: 2021 yılı İş Kazası Sonucu Ölenlerin Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve Kazaya Sebebiyet Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı(4a)

SGK istatistikleri diyor ki; 2021 yılında İş Kazası Sonucu Ölenlerin %52,46’sının ölümüne neden olan “Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve Kazaya Sebebiyet Veren Olay (Sapma) sınıflandırmamızda yer almıyor.

İş Kazası Sonucu Ölenlerin Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve

Kazaya Sebebiyet Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı

İş Kazası Sayısı

İş Kazası Sonucu Ölüm Sayısı

Elektrik sorunları, patlama, yangın nedeniyle sapma

3.509

60

Taşma, devrilme, sızma, buharlaşma, emisyon sapması

14.433

61

Maddi Aracın kırılma, patlama, ayrılma, kayma, düşme, çökmesi

28.165

94

Bir makinenin, taşıma aracının veya işleme ekipmanının, elle

kullanılan alet, nesne, hayvanın denetimden çıkması (tam veya kısmi)

54.217

139

Kayma veya tökezleme – düşme, kişilerin düşme

53.948

215

Fiziki baskı olmadan beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya

yol açan)

32.683

20

Fiziki baskıyla veya fiziki baskı altında beden hareketi (genellikle dış bir yaralanmaya yol açan)

16.698

14

Şok, korku, vahşet, saldırganlık, tehdit, bulunma

3.410

21

Bu sınıflandırmada listelenmemiş başka Sapma

177.199

607

Toplam-Total

384.262

1.231

Tablo 14: 2020 yılı İş Kazası Sonucu Ölenlerin Olayı Normal Seyrinden Saptıran ve Kazaya Sebebiyet Veren Olaya (Sapma) Göre Dağılımı(4a)

Yorumlar (0)
GazetelerTümü