Seçimler önemsiz mi?

Ahmet Yaşaroğlu, Evrensel Gazetesi'nde seçim tartışmasını yazdı: "Seçimler önemlidir, çünkü işçi ve emekçi kitlelere kendimizi anlatma, onları kazanma, kitle mücadelelerini geliştirme, politik bilinçlerini ilerletme, örgütlerini yaygınlaştırma vb. konusunda geniş imkanlar sunmakta, kitlelere politik aktörleri karşılaştırma, değerlendirme, farklılıklarını görme konusunda uygun bir zemin vermektedir."

Gündem 23.09.2022, 08:49
Seçimler önemsiz mi?

Ülke artan bir tempoda bir seçim sürecinin içine doğru sürükleniyor. İktidar ve düzen muhalefeti Cumhur ve Millet İttifakı olarak mevzilenmiş durumda ve kendi faaliyetlerini, amaçlarını, hedeflerini açıklıyorlar. İktidar sadece yerine getirmeyeceği, getiremeyeceği hedefleri açıklamıyor, iktidar olmanın avantajlarıyla somut adımlar atıyor. Bu somut adımların temel özelliği ise ülkenin sorunlarını çözmeyi hedeflemesi değil, seçim kazandırmaya yetecek unsurları içermesi. Toplu konut projeleri, kronikleşmiş sorunlarda göstermelik çözüm adımları vb. bu koşullarda gündeme geliyor. Kullandığı zorbalık, şiddet ve yasaklamalar da bütün bunlara eşlik ediyor.

            Demokrasiyi, özgürlüğü, barışı ve emekçi halkın temel taleplerini savunma amacıyla yola çıkan güçler ise kendi ittifaklarını kuruyorlar, platformlarını açıklıyorlar. Bu platformların ve yapılan açıklamaların içeriğine bakıldığında bunların demokrasi-ittifaklardan birisi Kürt sorunu üzerine tek laf etmese de- mücadelesini, ülkenin bağımsızlığını, laikliğin önemini, kısacası halkın acil politik ve ekonomik çıkarlarını temel aldığı görülüyor. Durum bu olmasına karşın seçimlerin önemi üzerine garip diye niteleyebileceğimiz ilginç bir tartışma da yürütülüyor.

            Tartışmalarda garip ve ilginç olan şu: Sanki bu ittifaklar seçim öncesi kurulmuyor, sanki mevcut iktidarı yenilgiye uğratmayı hedeflemiyor, sanki farklı güçlerin anlaşabildikleri acil konular üzerinde birliğini temsil etmiyor, sanki seçimler sonrasında mücadele devam etmeyecek, sanki ittifaka giren güçler birbirlerine her konuda kefil olacaklar, sanki bu süreçte elde edilecek başarı sonraki mücadeleler için daha uygun koşullar yaratmayacak, sanki bu ülkede bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm mücadelesi çeşitli aşamalardan geçen uzun bir yolculuk olmayacak, vb…vb.

            Seçimler önemlidir, çünkü: bu iktidarın temel meşruiyet kaynağı seçimler ve seçim kazanmış olmaktır. Yeni bir seçimden zaferle çıkarsa bugün uyguladığı gerici, faşist yöntemlerin onay kazandığını ileri sürecek, bu nedenle bu seçimlerin belki de ülkenin yaptığı son seçim olacağı kaygısını taşıyan kesimlerin korkusunu ve kaygısını haklı çıkarabilecektir. Bu nedenle iktidarın dizginsiz bir tek adam yönetimi kurma hedefini yenilgiye uğratmak gerçek, temel bir politik kazanım olacaktır ve sonrasında mücadeleye devam edecek güçler bu zemin üzerinde hareket edeceklerdir.

Seçimler önemlidir, çünkü işçi ve emekçi kitlelere kendimizi anlatma, onları kazanma, kitle mücadelelerini geliştirme, politik bilinçlerini ilerletme, örgütlerini yaygınlaştırma vb. konusunda geniş imkanlar sunmakta, kitlelere politik aktörleri karşılaştırma, değerlendirme, farklılıklarını görme konusunda uygun bir zemin vermektedir. Seçim sürecinde ciddi ve başarılı bir çalışma yürütmek kitleleri daha sonraki mücadelelere hazırlayacak, boş beklentilerden, temelsiz hayallerden kurtulmalarına yardımcı olacaktır. Bütün bunlar dikkate alındığında seçimleri önemsizleştirecek, küçümseyecek her davranışın ve yaklaşımın yanlış olduğunu anlamak zor olmayacaktır.  

Seçimler önemlidir, çünkü: parlamento kürsüsünden yararlanarak kitlelere gerçekleri açıklama olanağı sunmakta, seçim ve parlamento geleneğinin halen güçlü olduğu bir toplumda bu olanakları kullanarak halka seslenme imkanını vermektedir. Kısacası mücadelenin tüm olanaklarını kullanmak, önüne gelen somut politik zeminde hareket etme imkanına sırt dönmek ciddi hiçbir yapının politik düşmemesi gereken bir hatadır. Bundan dolayı “Seçimler önemlidir, küçümsemiyoruz ama” diye başlayan sonra da bu açıklamaları adeta geçersizleştirecek tarzda devam eden açıklama ve savunmalar ileri kesimler üzerinde bulanıklık yaratmanın ötesinde bir işleve sahip olmuyor. Ülke tarihsel önemde bir seçime doğru ilerlerken, her kesimin sorumlulukla hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

Yorumlar (0)
19
açık