Kemalbay, kadına karşı şiddet için Meclis Araştırması istedi

Gündem 25.11.2022, 15:58
Kemalbay, kadına karşı şiddet için Meclis Araştırması istedi

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde Meclis'e araştırma önergesi sundu. 

Kemalbay, araştırma önergesinde şu taleplere yer verdi: 

"Türkiye’de kadınlar iktidarın kadın, LGBTİ+ düşmanı politikaları ve cinsiyetçi bakış açısının
bir sonucu olarak artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri ile 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karşılamaktadır.
Kadın cinayetleri başta olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, toplumsal
cinsiyet eşitlikçi politikaların uygulanması, kadına yönelik şiddet konusunda sistematik bir
veri tabanının oluşturulması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına
karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların
hayata geçirilmesi, şiddet mağduru kadınlara gerekli desteklerin sağlanması, İstanbul
Sözleşmesinden çekilme kararının geri alınarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi ve çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan şiddet ve tacizin
önlenmesine yönelik olarak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 21 Haziran 2019 tarihinde
uluslararası standartları içeren ve şiddet ve tacize odaklanan ilk uluslararası sözleşme niteliği
taşıyan 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini hızla onaylayarak etkin bir biçimde
uygulanması amacıyla Anayasa’nın 98. ve İç Tüzüğün 104. ve 105. Maddeleri gereğince
Meclis Araştırması için gereğini arz ve talep ederiz."

Yorumlar (0)