Kemalbay: Amasra katliamı her yönüyle araştırılsın!

Amasra'da 41 madencinin yaşamını yitirdiği katliamı meclis gündemine taşıyarak, konunun araştırılmasını isteyen HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, iş kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı.

Gündem 17.10.2022, 15:26 17.10.2022, 18:28
Kemalbay: Amasra katliamı her yönüyle araştırılsın!

Cengiz ALDEMİR

Amasra'da 41 madencinin yaşamını yitirdiği katliamı meclis gündemine taşıyan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, iş kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı. Tedbir almayan tüm sorumluların yargılanmaları gerektiğini söyleyen Kemalbay, iş cinayetlerinin önüne geçilmesi, sağlık, güvenlik ve ekolojiyi birlikte ele alarak kömür madenciliğinden çıkma adımları dahil olmak üzere köklü çözümlerin ve yapısal düzenlemelerin gündeme alınması için konunun tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Uluslararası sözleşmelerde iş yasası ve mevzuatında işverenlerin her türlü önlemi alarak, iş kazalarını ve iş cinayetlerini önlemekle sorumlu olduğunu belirten HDP'li Kemalbay, "Devlet de bu önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemekle yükümlü" dedi.

TÜRKİYE İŞ KAZALARINDA BİRİNCİ SIRADA

Siyasi iktidarın iş cinayetlerini “kader planı”, “fıtrat” ya da “kaza” olarak olağanlaştırması ve denetimsizlik, cezasızlık politikalarının patronlara güç verdiğini belirten Kemalbay, "Patronların, işçi sağlığı ve işçi güvenliği tedbirlerini sadece bir maliyet unsuru olarak değerlendirerek, daha fazla kâr etmek için bile bile önlem almadığı, üretim zorlamalarına gittiği görülmektedir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre iş kazalarında en fazla insanın yaşamını yitirdiği ülkeler sıralamasında birinci sıradaki yerini korumaktadır" dedi.

AKP İKTİDARI DÖNEMİNDE 1989 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 20 yılda Ermenek, Küre, Bursa, Balıkesir, Zonguldak, Elbistan, Soma, Şirvan ve Şırnak'ta meydana gelen büyük facialarda yüzlerce işçinin katledildiğini anımsatan Kemalbay, 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamını örnek vererek, "İSİG verilerinde yer alan AKP hükümetleri döneminde sadece madenlerdeki iş cinayetlerinde 1989 kişinin yaşamını yitirmesi ve iş cinayetlerinin üçte ikisinin son 20 yılda işlendiğini göstermesi çalışma yaşamında izlenen politikaların sorgulanmasını gerekli kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

SAYIŞTAY UYARILARI

2019 yılı Sayıştay raporundaki uyarılara rağmen daha fazla kâr uğruna işçi sağlığı ile iş güvenliği hususlarındaki keyfiyet sonucunda 41 işçinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kemalbay, Amasra raporu'nda "maden ocağında bin 145 çalışan olması gerekirken, 622 çalışanın yer aldığını, azalan işçi sayısına bağlı olarak, kömür kazı faaliyetinin yapıldığı, başta iş güvenliği olmak üzere üretim ve işgücü verimliliklerini düşürdüğünün görüldüğü, Müessesenin, hazırlık, tamir tarama, bakım onarım, elektro-mekanik vb. işçi noksanlıklarının bir an önce giderilmesi gerektiği bilgilerinin yeraldığını" söyledi.

2019 ve 2020’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin madene gidip denetim yapmadığı bilgisinin basında da yer aldığını belirten HDP'li Kemalbay, şunları ifade etti:

"Türkiye madenlerde yanıcı malzemelerin kullanımını da sınırlandıran 94/9/EC Sayılı AB Direktifini (ATEX direktifi) hem yasalar nezdinde hem de uygulamada uygulamaya koymuş olsa da Bakanlar Kurulu tarafından 4 Ağustos 2015’te bu konuda ulusal mevzuatın uygulanmasını ileri bir tarihe erteleyen bir karar alınarak 2020 yılına ötelenmiş ancak halen bu konuda bir girişimde bulunulmamıştır. Olası kazalarda can kaybını önlemek için gerekli olan yaşam odaları, solunum destekleyici aletlerin yetersizliği, siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarının yeterli ve doğru belirlenmemiş olması; yaşanan cinayetin sebeplerini de ortaya koymaktadır."

'KONU ARAŞTIRILSIN'

Gerekli tedbirler alındığında iş kazalarının yüzde 98, , meslek hastalıklarının yüzde 100 önlenebileceğini vurgulayan Kemalbay, her yıl iş kazalarının ve işçi cinayetlerinin artmasının "kader ve işin fıtratı" gibi kavramlarla açıklanamayacağını söyledi. İş yasalarının ILO standartları ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunan Kemalbay, "Amasra'da ki katliamın arkasında yatan nedenlerin, işçi katliamını önleyecek tedbirleri almayan tüm sorumluların açığa çıkarılıp yargılanmalarının sağlanması, özgür ve demokratik sendikaların yaratılması, ve sendikaların, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi’nin, yapılan bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu insan onuruna yakışır çalışma koşullarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak kömür madenlerinde yaşanan iş cinayetlerinin önüne geçilmesi için meclis araştırılması açılmasını" istedi.

Yorumlar (0)
GazetelerTümü