Emek ve Özgürlük İttifakının ete kemiğe bürünmesi için haydi mücadeleye!

İhsan Çaralan, Evrensel Gazetesi'nde Emek ve Özgürlük İttifakı'nı yazdı

Gündem 26.09.2022, 08:49
Emek ve Özgürlük İttifakının ete kemiğe bürünmesi için haydi mücadeleye!

Emek ve Özgürlük İttifakı kuruluşunu ve amaçlarını önceki gün ilan etti.

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisinin (TÖP) oluşturduğu ittifak İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kitlesel ve coşkulu bir halk buluşmasında, önümüzdeki dönemi kapsayan mücadele programı mahiyetindeki deklarasyonunu da ilan etti.

Emek ve Özgürlük İttifakı böylece Türkiye halklarının, tek adam yönetiminin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının 6’lı masası arasında seçeneksiz olmadığını ortaya koymuş oldu.

“Ekonomiden siyasete birçok alanda Cumhur İttifakının yarattığı yıkımı durdurmak, Tek adam yönetimini sonlandırmak, halkın çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, demokratik hak ve özgürlükler temelinde bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesini sağlamak önümüzdeki dönemin acil görevidir” diyerek başlayan Emek ve Özgürlük İttifakının kamuoyuna açıkladığı deklarasyon altı başlıktan oluşuyor.

Bu altı başlıktan beşi;

  1. İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir ekonomik düzen,
  2. Halkın egemenliğine dayanan bir demokrasi,
  3. Kürt sorununda barışçıl ve demokratik çözüm,
  4. Kadın, gençler ve dezavantajlı gruplar için eşitlik ve özgürlük,
  5. Doğanın, çevrenin ve kültürel varlıkların korunması olarak belirlenmiş. Ki; ittifakın adı yanında bu başlıklar bile Emek ve Özgürlük İttifakı ile Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki farkı göstermektedir.

Bu başlıklar, deklarasyonda açıklanıyor. Elbette önümüzdeki günlerde ve aylarda da bu deklarasyon her platformda aydınlar, demokratlar, işçiler, emekçiler, her kesimden halk içinde yeniden yeniden tartışılacak.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Bu köşede deklarasyonun altıncı başlığı olan “Hep birlikte başaracağız” başlığı altındaki çağrıyı tartışacağız.

Deklarasyon “Çağrımız Türkiye’nin aydınlık ve demokratik geleceğini düşünen tüm kurum, kuruluş ve partilere, tek tek yurttaşlaradır… Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür… Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz! Hep birlikte başaracağız…” demektedir.

Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı, “Sizi badireden yine Erdoğan kurtarır. Öyleyse tek adam düzeninin arkasında dur” diyen Cumhur İttifakının ya da “Bize oy verin sizi kurtaralım. Gerisine karışmayın” diyen Millet İttifakının 6’lı masasından sadece ortaya koyduğu deklarasyon ile değil, deklarasyonda yer alan amaçlara nasıl yürüneceği konusunda da farkını ortaya koymaktadır. Emek ve Özgürlük İttifakı, değişimin “Ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücü”yle başarılabileceğini belirterek, bunun ancak halkın “Ortak ve birleşik mücadelesiyle” mümkün olacağına dikkat çekiyor; halkı talepleri için doğrudan mücadeleye çağırıyor.

"HERKESE" ÇAĞRI, "HERKES"TEN ÖNCE KİMDİR?

Ancak bu çağrı pasif, “Biz çağrıyı yaptık. Duyan, anlayan gelsin bize katılısın” diyen bir çağrı değildir.

Tersine bu çağrı Emek ve Özgürlük İttifakının sözcülerinin de her vesileyle vurguladığı gibi, “daha başlangıç”tır!

Dolayısıyla, önceki gün yayımlanan deklarasyonla yapılan çağrı, elbette “herkese”dir. Ama bu çağrı herkesten önce Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partilerin her kademeden örgütlerine, ülkenin her yanındaki birer birer üyelerinedir.

Ve elbette bu çağrı aynı zamanda, bu deklarasyonda sözü edilen sorunların çözümünün laik ve demokratik Türkiye mücadelesindeki öneminin farkında olan;

  • Aydınlara, sanatçılara, demokratlara, akademisyenlere, kültür insanlarına, insan hakçılarına, 
  • Sendikaların (işçi ve kamu emekçisi sendikaları), emek ve meslek örgütlerinin her kademeden yöneticileri ve ileri kesimlerine, hakları için direnen, direnişleri içinde gerçeklerin farkına varmaya başlayan işçilere, emekçilere(*),
  • Gençlik mücadelesinin, kadın hareketinin ve çevre mücadelesinin aktivistlerine,
  • Halkların kimlik ve inanç temelli özgürlük talebi etrafında mücadele edenlere,
  • Yerellerde çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel… talepler etrafında oluşmuş vakıf, dernek vb. örgütlerin mücadelesinin içinde yer alanlaradır.

"ÇAĞRI"NIN "HERKES"E ULAŞMASI İÇİN!

Peki, Emek ve Özgürlük İttifakının çağrısını yukarıdaki sınırlara ulaştırdığımızda bu çağrının amacına vardığını söyleyebilir miyiz?

Elbette hayır! Ama sadece “başlangıç”tan bir adım ileri gittiğimizi söyleyebiliriz.

Atılması gereken asıl adım ise bundan sonrasıdır.

Yani asıl olan Emek ve Özgürlük İttifakının deklarasyonunun içeriğinin anlamı ve mücadele çağrısının ete kemiğe bürünmesi için bu deklarasyonun fabrikalara, atölyelere, hizmet kurumlarına sendikalara, emek ve meslek örgütlerinin salonlarına, emekçi semtlerindeki, derneklere, vakıflara, spor kulüplerine, kültür-sanat örgütlerine, her alanı bu tartışmaların yapıldığı bir alana dönüştürmek, mümkün en geniş emekçi yığınlarını tartışmaya çekmek gerekir. Ve elbette bu tartışmaları sadece tartışma olmaktan çıkarıp Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturan partileri de aşan çevreleri içine çeken, bu yanıyla da ittifakın yereldeki dayanakları olacak mücadele birlikleri, komisyonları, komiteleri… oluşturarak çalışmayı yenilemeyi başarabiliriz.

Türkiye tarihinin en önemli seçimi olacak önümüzdeki seçime böyle bir mücadele ve örgütlenme üstünden hazırlanmak; halkın iradesinin seçime yansıması, seçim ve sandık güvenliğinin de bu mücadele ve örgütlenme üstünden gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Emek ve Özgürlük İttifakının alametifarikası olacağı gibi, Türkiye’nin işçileri, emekçileri ve halklarının önündeki olağanüstü zorlukları aşmasının, gelecek umudunu büyütmesinin de güvencesi olacaktır!

Haydi bu zor yolu açmak için mücadeleye!

(*) Direnişlerinde iki ayı geride bırakan ETF işçileri ve direnişteki belediye işçilerinin Emek ve Özgürlük İttifakının toplantısına katılması bir rastlantı değildi.

Yorumlar (0)