Avcılar, depreme karşı '0' maliyetli finans modeli öneriyor

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türkiye’de depreme dayanıksız olan 1 milyon evin güvenli hale dönüştürülmesi için “0 Maliyetli Finans Modeli” önerdi. Hançerli’ye göre, modelin uygulanması halinde 1 milyon hasarlı ev 3 yıl içinde güçlendirilecek.

Gündem 25.11.2022, 16:07 25.11.2022, 16:11
Avcılar, depreme karşı '0' maliyetli finans modeli öneriyor

Düzce depremi, uzmanların dikkat çektiği büyük depremleri yeniden gündeme getirdi. 1999 İzmit depreminden en fazla etkilenen Avcılar’da sadece son 3 yıl içinde 1750 binayı kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı hale getiren Belediye Başkanı Turan Hançerli, depremle ancak kentsel dönüşüm ile mücadele edilebileceğini belirterek, tüm ülkede uygulamaya sokulabilecek şekilde geliştirdikleri “ 0 maliyetli finans modeli”ni öneriyor.  

Son üç yılda Avcılar’da 1750 binanın kentsel dönüşüme girdiğini söyleyen Hançerli, bölgede dönüşmesi gereken 8 bine yakın binanın bulunduğunu söylüyor. Bu binaları da yenilemek istiyorlar ancak karşılarına çıkan en büyük engel, vatandaşların ikna edilmesi ve finans kaynaklarının bulunması oluyor.  Son üç yılda Avcılar’da 40 bin mülk sahibi ile yüz yüze görüşmeler yaparak, onları ikna ettiklerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerle imar planı sorunun çözdüklerini belirten Hançerli, ekonomik kriz nedeniyle maliyetler konusunda ise büyük sıkıntılar olduğunu dile getiriyor.  Hançerli’ye göre “0 maliyetli finansman modeli” bu sorunu çözüyor. 

 Son yaşanan depremde Düzce'yi ziyaret eden ve burada incelemelerde bulunan Hançerli'nin öne sürdüğü model şöyle: 

EN BÜYÜK ENGEL KREDİ OLANAKLARI

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle şu an kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel kredi olanakları. Hançerli, “Her ne kadar Kentsel Dönüşüm kredileri bankacılık sistemi içinde ilgili Bakanlık üzerinden geçerli yıllık faiz oranın yarısı, 1/2’si düzeyinde bir faiz sübvansiyonu sağlanmakta ise de bu destek genel faiz hadlerinin yükseldiği bir dönemde anlamlı bir maddi destek sağlamaktan uzak kalmaktadır” diyor. Belediye bu sorunu çözmek için kredi olanaklarından yararlanamayanlar için kira desteği ve harç muafiyeti sunuyor ama bu da yeterli olmuyor.

0 MALİYETLİ FİNANSMAN MODELİ

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bu sorunlara karşılık olarak “0 maliyetli finansmana dayalı kentsel dönüşüm modeli” sunuyor. Buna göre kentsel dönüşüm faaliyetlerine özgü olmak ve yalnızca tek konut sahibi olan yurttaşların faydalarına sunulmak üzere 0 faizli finansman kaynağı sağlanacak. Hançerli, bu modelin uygulanması halinde sadece Avcılar’da değil ülke genelinde tam 1 milyon riskli konutun 3 yıl içinde hızla dönüşüme sokulabileceğini belirtiyor.

Hançerli, ülke genelinde 1 milyon konutun bu yaklaşım içine alınması ve bu konut sahiplerine 10 yıl vadeli olarak -0- maliyetli bir kaynak tahsis edilmesinin ekonomiyi de hareketlendireceğini şöyle anlatıyor:

“Bu nakit kullanımına karşın, gelir tarafını oluşturan kamusal gelirlerin, özellikle KDV gelirleri ve ücretler üzerinden beklenen girdilerin ilk uygulama dönemlerinden itibaren gerçekleşmeye başlaması ile, Uygulama süresince nakit bütçesinde oluşacak olan yük azalırken, daha sonraki aşamalarda sağlanacak olan nakdi katkılar da kamu lehine bir gelişme izleyecektir. Dolayısıyla bu noktada devreye alınacak olan etkin ve yakın bir nakit yönetimi uygulaması, modelin beklenen olumlu gelir etkisini önemli ölçüde güçlendirecektir. Fonlama maliyetlerinde sağlanacak olan desteğin 10 yıllık bir döneme yayıldığı ve ana paranın ödenmeye başlamış olmasından dolayı faiz yükü giderek azalırken, kamusal gelirlerin artarak süreklilik arz etmesi sonucunu yaratacaktır. “

Hançerli’ye göre bu model istihdamı da arttıracak. Modelin uygulanması halinde, hızlı, etkin ve ekonomik kentsel dönüşüm süreci sağlanacak sonucunda da vatandaşlar güvenli konutlara kavuşacak. Hançerli, şunları söylüyor:

“Sonuç itibarı ile -0- Faizli Finansmana Dayalı Kentsel Dönüşüm Açılımı, ekonominin doğal dinamiklerine ve toplumun en kritik ihtiyaçlarına Doğrudan, Hızlı, Kitlesel ve Ekonomik çözüm getiren kapsamlı bir sosyo-ekonomik yaklaşımı yansıtmaktadır. Model, hali hazırda etkin bir şekilde işleyen, ilgili Bakanlık nezdinde ve sisteme dahil olan banka ve finans kuruluşları tarafından sorunsuz olarak yürütülen faiz sübvansiyonu sistemi içinde kolaylıkla devreye alınabilecek bir sistemdir. Bu sistemi tamamlayıcı ve ek olarak, banka sistemini rahatlatmak amacı ile kreditör bankaların sermaye yeterliliği koşullarının önerilen sistem lehine yeniden gözden geçirilmesinin ayrıca yararlı ve gerekli olacağı değerlendiriliyor.”

Yorumlar (0)