Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren Medipol planlarına iptal

Mimarların açtığı davada yargı, tarihi Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren Medipol planlarını iptal etti

Gündem 07.06.2022, 09:33
Ankara Garı yerleşkesini özelleştiren Medipol planlarına iptal

Cumhuriyet’in simge kamusal alanlarından olan tarihi Ankara Garı yerleşkesi önce ikiyi bölünmüş,  Ankara Medipol Üniversitesine tahsis edilmiş ve plan değişikliği ile alan “özel üniversite” alanı ilan edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu olduğu vakıf tarafından kurulan Ankara Medipol Üniveristesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 yapılan plan değişikliğini Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımış ve Ankara 9.İdare Mahkemesi davayı reddetmişti. Mimarlar mahkemenin verdiği red kararını Ankara Bölge İdare mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9.İdare mahkemesinin red kararını kaldırdı ve  davayı esastan görüşerek planları iptal etti. 

“Ankara Garında yapılacak tek şey onun korunmasıdır”

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Tarihi ve kamusal alanlarımızın, ayrıcalıklı imar hakları ile protokollerle, koruması gereken yönetenlere verilmesi süreci peşkeş sürecidir. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın Ankara Tarihi Tren Garı’nı ikiye bölerek özel üniversite ile birlikte özel hastane yapmak isteyen Sağlık Bakanının kurucu olduğu vakıfın planlarına yargı dur dedi. Kamusal alanı özelleştiren, tarihi dokuyu korumayan, ulaşım sorunu yaratacak plan değişikliğinde yargı bir kez daha, Ankara Garında yapılacak tek şey onun korunmasıdır diyerek planları iptal etti.” dedi.  

“Ankara Garı’nın tüm Ankara halkına hizmet edecek kamusal özellikleri devam etmektedir. özelleştirilemez.“

Candan şöyle devam etti: Mahkemenin iptal gerekçesinde yer alan altı çizilen konular takdire şayandır. Kararda dava konusu planlama alanının, Ankara Garı kompleksi içinde bulunan tarihi öneme sahip yapıların bulunduğu bir bölge olduğu vurgulanmış, Ankara TCDD Gar yerleşkesi bütüncül olarak Ankara için tarihsel niteliğe haiz bir alan özelliği taşıdığı, dolayısıyla bu bölgenin planlamaya konu edilebilmesinin, söz konusu niteliği ve özelliği dikkate alınarak, ancak bu tarihi dokunun korunması amacına yönelik olarak mümkün olabileceğinin altı çizilmiştir. Bu özgün değerini göz ardı ederek yeni tren istasyonun hizmete açılması alanda planlama yapılmasına tek başına gerekçe oluşturamaz. Gar binası içerisinde  tescilli yapılarda müze, sergi salonu gibi kullanımlara yer verilerek, tüm Ankara halkına hizmet edecek kamusal özellikleri devam etmektedir.  

“Tartışmalı tüm planlar  mahkeme gerekçesinde: Şehir Hastaneleri, Merkez Ankara Projesi, Yeni Tren istasyonu” 

Ankara kentine  kentleşme politikalarına aykırı şekilde yapılan şehir hastaneleri, EGO hangarları yıkılarak yerine yapılan Merkez Ankara Projesi ve Yeni Tren İstasyonu’nun yarattığı ulaşım sorunlarını bir bütün olarak ele alan kararda özel üniversite alanının ve sağlık kompleksinin getireceği sorunlar, analizlerin yetersizliği, ihtiyaçların somut ve nesnel olmadığı, alanda planlama ile ile gelen yeni kullanımın  yapılaşma yoğunluğu ile  alanın tarihsel değerini kaybettireceği,tarihi yapıların nasıl korunacağına dair araştırmaların ve incelemelerin yerine getirilmediği, planlama alanın bölgeye getireceği sorunların yeterince analiz edilmediği uzun uzun anlatılarak, yargı  özetle bu işi bilmiyorsunuz demiştir diyen Candan şöyle devam etti : “bu kararda bir kez daha Ankara kentine planlama süreçleri ile yapılan  ihanetler , liyakatsızlık, iş bilmezlik, kamusal olanın  peşkeş çekilmesi , bilim ve teknik bilmezlik, Cumhuriyet değerlerine düşmanlık  ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet değerlerini  ve kamusal mekanları korumaya , bilimin rehberliğinde sağlıklı kentleşme mücadelemize devam edeceğiz.” 

Yorumlar (0)
18
kapalı