Hedef: Şiddete karşı ulusal ve uluslararası uzlaşı-ittifak

Şiddetsiz Toplum Derneği, her türlü şiddete karşı kadın-erkek birlikteliğinde, toplumsal ittifak-uzlaşı hedefine katkı amaçlı ikinci toplantısını Ankara’da düzenledi. Toplantıda, savaşa, çatışmalara, şiddete karşı barış, sevgi saygıyı öne çıkarma talebi öne çıktı.

Güncel 13.11.2022, 11:45
Hedef: Şiddete karşı ulusal ve uluslararası uzlaşı-ittifak

Şiddetsiz Toplum Derneği, her türlü şiddete karşı kadın-erkek birlikteliğinde, toplumsal ittifak-uzlaşı hedefine katkı amaçlı ikinci toplantısını Ankara’da, İstanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Ankara Şubesi’nde düzenledi.

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer toplantıda yaptığı konuşmada, “Şiddetsiz Türkiye ve Dünya için kadın-erkek birlikte, ulusal ve uluslararası uzlaşı” hedefine doğru yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

“Ülkemizde ve dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde insana, hayvana ve çevreye şiddetin olmaması için çalışan gönüllü kahramanlar ve onların, şiddet ve silah kullanmayan siyasal partileri, dernekleri, federasyonları, odaları, baroları, sendikaları ve girişimleri olduğunu” aktaran Rıza Sümer, “Türkiye ve Dünyaya, bombalar, kurşunlar, gazlar değil, sevgi, şefkat, saygı, hoşgörü, dostluk ve barış yağmalıdır, yağdırılmalıdır. Kimsenin öldürülmeyeceği ve öldürmeyeceği bir ülke ve dünya umudunu hep canlı tutmalıyız” dedi.

Şiddete, savaşa karşı sevgiyi, barışı öne çıkarma çağrısı yapan Rıza Sümer’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Yüz yüze ve göz göze iletişimi, birlikte mutlu olmayı ve şiddetle şiddetsiz yöntemlerle mücadele etmeyi, her görüşün ve inancın temsil edildiği demokrasiyi, hiçbir canlının aç kalmadığı, tehlike içinde bulunmadığı, kimsenin işsiz ve yoksul kalmadığı bir ülke ve dünya için buradayız. Türkiye’nin gönüllüleri olarak, hepimizde bulunduğuna inandığımız sevgi, dostluk ve barış meşalelerini birleştirmeye, sevgi ışıklarından, ağaçları yanmayacak, kesilmeyecek ormanlar oluşturmaya çalışıyoruz.

Ülkemizde ve dünyada şiddet sorununu üreten insan soyudur. Bu sorunu çözmek, insan soyunun namus borcudur.

Burada, Türkiye ve ülkelerin yöneticilerine, siyasetçilerine, kamu görevlilerine, her zaman olduğu gibi şiddete karşı önderlik yapmalarını ısrarla beklediğimiz kadınlarına, annelerine, şiddetsiz toplumlar için birlikte olmaları çağrısında bulunuyoruz.

Asıl önemli çağrımız ise, dağlarda, ovalarda, ormanlarda, mağaralarda, denizlerde silahla şiddet üretenleredir. Onlara, kan ve gözyaşından başka bir üretim yapmayan silahları bırakmalarını, toplum içinde, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış haklara uygun, demokratik ve şiddetsiz yöntemlerle mücadele etmelerini öneriyoruz.

Türkiye’deki sevgi ve dostluk meşalelerini, diğer ülkelerdekilerle birleştirmek, böylece önce hızlı bir şekilde Türkiye’mizi, hızlı bir şekilde de dünyayı sevgi ile 24 saat aralıksız aydınlatmak hedefimizdir. Hızlı diyoruz, çünkü şiddet de çok hızlı ve çok yaygın.”

GENİŞ KATILIM

Toplantıya birçok örgütü temsilen geniş bir katılım gerçekleşti. Katılımcılar şöyle: Türkiye Barolar Birliği’nden Av. Aslı Koçak Arıhan, Türk Hukuk Kurumu Genel Sekreteri Av. Mehmet Çağlar Yıldırım, ODTÜ Öğretim görevlisi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Tülay Rojay, Mimoza Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Şeniz Kurtuluş, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’ndan (ÇAÇAV), Kadın ve Mücadele Derneği üyesi Av. Gülseren Tunç, psikolojik danışman Furkan Çağlıyan (ÇAÇAV), 29 Ekim Kadınları Derneği’nden Aynur Yılmaz ve Oya Erdem, tüketici hakları gönüllüsü Yavuz Parlak, sivil toplum gönüllüleri; Sebiha Özbek, Serpil Kuşçu, Hüsnü Ekizceli (şair-yazar), Saadet Deniz, Gülten Kavaslar, Selvi Yüksel, Nihat Şenayli, Necati Bal, Gazeteciler Cemiyeti günlük yayın organı 24 Saat Gazetesi muhabiri Cemre Polat, Şiddetsiz Toplum Derneği’nden Rıza Sümer, Şükran Sarıkaya, Aziyme Arıkan, Doç. Dr. Aysel Sadak İltaş, Nureddin İlter, Gürsel Aşan, Ali Erkan, Nejla Berikan, Nursel Gültekin ve gönüllü Erdal Gülöz.

İNSAN VE HAYVANA, ÇEVREYE DUYARLILIK

Toplantıda şu konular gündeme getirildi, görüş ve öneriler sunuldu:

 1. “-İnsana, hayvana ve çevreye yönelik her türlü şiddete karşı, cinsiyet ayırımcılığı yapmadan, eşitlik anlayışı içinde, kadın-erkek birlikteliği konusundaki görüş ve öneriler.
 2. -Şiddetsiz Türkiye ve Dünya için ulusal ve uluslararası alanlarda, aynı anlayışta ve birlikte yapılması gereken, yasal ve şiddetsiz girişimler.
 3. -Ulusal ve uluslararası tarihsel gün ve haftalarda, birlikte projeler hazırlanması ve etkinlikler düzenlenmesi, böyle günlerde toplumsal işbirliği ve duyarlılığın artırılması.
 4. -İlk aşamada, tüzel kişiliği olan kuruluşların (dernek, federasyon, konfederasyon, vakıf, …..) görüş ve önerisinin yer alması koşulu ile kamuoyuna yapılacak bir açıklamanın, toplumsal ittifak (mutabakat, uzlaşı) metninin hazırlanması.
 5. -Bireysel, aile veya topluluk olarak, şiddetten korunma ve koruma yöntemlerinin geliştirilmesi konusunun ivedilik kazandığı görüşünün gündeme taşınması.
 6. -Bu girişime davet edilebilecek kuruluşların belirlenmesi. (Siyasal Partiler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, barolar, sendikalar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, vakıflar, Birleşmiş Milletler Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği ve diğerleri gibi).”

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN ÖNERİ VE GÖRÜŞLER

 • Toplantıda yapılan değerlendirme ve konuşmalarda şu öneriler öne çıktı: “Şiddetin tanımı yapılmalı ve kaynakları belirlenmelidir. Şiddete karşı, sevgi, şefkat, hoşgörü eğitimi ailede, ev içinde başlatılmalı, ailede iletişim ve demokrasi güçlendirilmeli, bu yöntem okullarda ve işyerlerinde sürdürülmelidir.
 • Evlilik öncesi eğitime önem verilmelidir.
 • Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar (STK) ve medya arasında sürdürülebilir, etkili ve yaygın işbirliği yapılmalıdır.
 • Hızla bireysel silahsızlanmaya gidilmelidir.
 • Kadın veya çocuk cinayetleri başta olmak üzere, insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddete karşı birlikte ve şiddetsiz tepki verilmelidir.
 • Eşitlik anlayışı içinde, birlikte projeler üretilmeli, yönetilmeli ve etkinlikler düzenlenmelidir.
 • Ayırım yapmadan siyasal partilerle iletişim geliştirilmelidir.
 • Kısa zamanda ortak bir çalışma programı hazırlanmalı ve hızla uygulamaya başlatılmalıdır.
 • Kadın-erkek birlikte ifadesi kullanılmamalı, cinsiyet ayırımcılığından uzak durulmalı, insan olmak ögesi öne çıkarılmalıdır.
 • Tüzel kişilikli kuruluşların görüş, öneri ve imzalarının yer alacağı, geleceğe yönelik amaç ve hedefleri de kapsayacak bir bildiri hazırlanmalı ve kamuoyuna basın toplantısı ile açıklanmalıdır.
 • En kısa zamanda bir çalıştay düzenlenerek çalışma programı hazırlanmalıdır. Çalıştayda, her türlü şiddetin önlenmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal uzlaşı-ittifak için yapılması gerekenler belirlenmelidir.”

Yorumlar (0)
GazetelerTümü