Erdoğan’ın Cemevi ziyareti sembolik

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun:" 20 yıllık AKP iktidarında Alevilerin taleplerini hayata geçirme adına ciddi adımlar atılmadığı için, kanımca sembolik bir ziyaretin ötesine geçemiyor."

Güncel 10.08.2022, 11:33 10.08.2022, 11:43
Erdoğan’ın Cemevi ziyareti sembolik

Muharrem orucunda cemevlerine ve Alevi temsilcilerine yönelik yaşanan saldırılar gündemdeyken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Türbesi ve Cemevini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin Evrensel Gazetesi'nden Şerif Karataş'a konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muharrem orucunda Alevilerle görüşmesinin cemevlerine ve Alevi temsilcilerine yönelik saldırının ardından gerçekleşmesi ilk bakışta yürütmenin başı ve tek yetkilisinin bu topluluğun sorunlarına sahip çıktığı izlenimi doğursa da 20 yıllık AKP iktidarında Alevilerin taleplerini hayata geçirme adına ciddi adımlar atılmadığı için, kanımca sembolik bir ziyaretin ötesine geçemiyor. Çünkü, semboller düzeyinde yaşanan bir ilişki taleplerin gerçek anlamda alınıp hayata geçirilmesi noktasında işlevsel değildir. Özellikle de seçim sürecine girildiği bir ortamda böyle bir ziyaret yapılıyorsa, ziyaretin oya tahvil edilme gibi bir amacının olduğu düşünülebilir. Bu anlamda iktidar açısından beklenen politik faydayı sağlamaz” ifadelerini kullandı.

20 YILDIR TALEPLER KARŞILANMADI

Hüseyin Gazi Cemevinin bağlı olduğu Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulunun ziyaret öncesi yaptığı açıklamayı hatırlatan Tosun, “Ziyaretin Alevi topluluğu tarafından onaylandığı şeklinde bir uzlaşmanın olmadığını netleştirdi. Bu anlamda dernek üyeleri arasında bir görüş ayrılığının olduğu da belirgin” dedi.  Aleviler arasında konuya ilişkin bir uzlaşmanın olmaması Türkiye’de AKP’nin Alevilere bakışını desteklemeyen çok güçlü bir Alevi topluluğunun varlığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgu yapan Tosun, “Yönetim kurulu üyelerinin dahi ziyaretin bilgileri dışında olduğunu ifade etmeleri, hatta ziyareti olumlamamaları AKP’nin Alevilere yönelik politikalarına güvenmeme, inanmamayla ilgilidir.  Kaldı ki iktidar partisinin cemevlerinin statüsü başta olmak üzere Alevi toplumunun taleplerini karşılamaya yönelik politikalarının 20 yıldır hayata geçirilmediği de ayrı bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tanju Tosun

Prof. Dr. Tanju Tosun | Fotoğraf: Kişisel arşiv

"ALEVİLER İNANDIRICI BULMUYOR"

Tosun, 20 yıllık AKP iktidarları döneminde Alevilere yönelik politikalara ilişkin, “AKP’nin temsil ettiği Sünni İslam anlayışı özgürlükçü, birleştirici, bir araya getirici bir temele oturmamaktadır. Bu İslam anlayışının farklı inanç tonlarına bakışı maalesef kültürel zenginliğin temsiline dayanmayan, tahakkümcü, siyasal İslam marifetiyle inşa edilen tek “makbul İslam anlayışı” olup, yukarıdan aşağıya doğru devlet marifetiyle üretilmektedir.  Nitekim dünkü ziyarette Atatürk’süz, Ali’siz cemevi mizanseni bunun bir göstergesi olarak okunabilir” değerlendirmesinde bulundu. AKP’nin benimsediği İslam’ın farklı inanç tonlarını yorumlayışındaki emredici tarz ve buna uygun üretilen tekçi politikaları işaret eden Tosun, “Doğaldır ki adı “Alevi açılımı” ya da ne olursa olsun inandırıcılık düzeyi anlamında özellikle Alevi topluluğunda destek bulmuyor. Bunu aşabilmenin yolu; cemevlerinin statülerinin tanınması başta olmak üzere Alevilerin inanç pratiklerini eşit yurttaşlık temelinde yaşamalarına imkan tanıyacak düzenlemelerin yapılmasıdır. Mevcut iktidarla bunun mümkün olmadığı kanaatindeyim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12
açık