DEVA: 'Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız'

“Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız” diyen DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, partilerinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin tasarladığı yol haritasını açıkladı. Haritada öğretmenlerin kariyer gelişimindeki değerlendirme ölçütleri belirlendi. Ayrıca, plansız kadrolaşma, farklı statü ve ücret mağduriyetini giderecek eylem planı na netleştirildi.

Eğitim 13.09.2022, 09:08
DEVA: 'Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız'

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, partisinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu. Bir süredir gündemde olan konuya ilişkin yaptığı açıklamada DEVA Partisi’nin yol haritasını paylaşan Ergen, “Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız” dedi.

DEVA Partisi’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin tasarladığı yol haritasında öğretmenlerin kariyer gelişimindeki değerlendirme ölçütleri belirlendi. Ayrıca, plansız kadrolaşma, farklı statü ve ücret mağduriyetini giderecek eylem planı netleştirildi.

Ergen, partilerinin yol haritasında öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

“Eğitimde dönüştürme kapasitesinin öznesi öğretmendir. Toplumsal reformu öğretmenlerimizle başlatacağız. Öğretmenlerimizin gücünü ve potansiyelini tam kapasiteyle işe koşan bir değişim ve dönüşüm anlayışıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ve cazibesini maddi ve manevi olarak artıracağız.

ÖĞRETMENLERİN SOSYAL VE EKONOMİK STATÜLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirerek sosyal ve ekonomik statülerini iyileştireceğiz. Çünkü eğitim, dolayısıyla öğretmenlerimiz toplumsal kalkınmanın odağındadır.

Eğitimin değerlendirilmesinde ve öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesinde kullanılacak objektif ölçütler belirleyeceğiz. Eğitimin değerlendirilmesini tek bir sınavla değil, süreç odaklı yapacağız.

Öğretmenlerimize, ihtiyaca ve mesleki hedeflerine yönelik hizmet içi eğitim yoluyla akademik destek sağlayacağız. Bu destek, profesyonel bir yaklaşım ile geliştirilen modüler eğitimler, kurslar, seminerler ve paneller aracılığı gerçekleştirilecek ve öğretmen eğitimleri bu alanda bilimsel çalışmalar ve uygulamalar yapan uzmanlar tarafından tasarlanacak ve verilecek.

KARİYER GELİŞİMİNDE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Öğretmenlerin kariyer gelişimi sürecinde, süreç ve sonuç ile eğitimin değerlendirmesiyle elde edilen şeffaf veriye dayalı adil ve nesnel bilgileri kullanacağız. Kariyer gelişiminde süreç ve sonuç eğitim değerlendirme Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun odağında olacak.

Buna göre tasarlanacak kariyer gelişimi sürecinde şu başlıklara yer verildi:

 • Öğretmenlerin, her bir yeterlilik alanından elde edilen verilerin kullanılması,
 • Öğretmenlerin, kendilerine ilişkin öz-değerlendirmeleri,
 • Öğretmenlerin, görev yaptıkları kurumlarda 360 derece değerlendirme sisteminin bir parçası olması,
 • Öğretmenlerin öğrencilerinin performansı,
 • Öğretmenin, akademik çalışmaları;
 • Lisansüstü eğitim,
 • Proje yürütücülüğü (yerel, lokal, ulusal ve uluslararası), proje araştırmacısı ya da proje eğitmeni vb.
 • Hizmet içi eğitimler, paneller, toplantılar,
 • Bilimsel kongre ve konferanslar ile sanatsal etkinlikler,
 • Ortaya konulan bilimsel veya sanatsal yeni fikir, ürün ya da tasarımlar.
 • Öğretmenlerin kendi alanlarını ilgilendiren konularda güncel bilgi ve beceri düzeylerinin yenilenmesi.

Bu veriler kendi ağırlıklarına göre yeni teknolojilerin yardımıyla eğitimin değerlendirilmesinde kullanılacak ve öğretmenler, tespit edilen uzmanlaşma ve uzmanlık seviyesine göre farklı sorumluluklar içeren liderlik görevleri için teşvik edilecek.

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ADALET

Tüm öğretmenlerin hem özlük haklarında hem sınıf mevcudu ve araç gereç temini gibi çalışma koşullarında adil ve kalıcı çözümler üreteceğiz. Öğretmenlerimize öğretim sürecinde kullanacakları içerik, yöntem, materyalleri seçme gibi konularda daha fazla inisiyatif vereceğiz. Özel okullardan beklenen kalite standartlarının devlet okullarında da sağlanmasını hedefliyoruz. Öğretmenlerimizi, eğitimle ilgili politika oluşturma ve kanun yapma süreçlerine etkin bir biçimde dahil edeceğiz.”

Yorumlar (0)
GazetelerTümü