Şehir Plancıları Odası uyardı: ‘Kıyılar yapılaşmaya açılmak isteniyor’

Çevre 21.04.2022, 11:09
Şehir Plancıları Odası uyardı: ‘Kıyılar yapılaşmaya açılmak isteniyor’

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 16 Nisan 2022’de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile "Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu alanlar" ile "turizm işletme belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanları" gibi alanlara istisnalar getirildiğini bildirdi. Bu yönetmelik ile daha önce kıyı kanununa aykırılığı olan turizm tesislerinin yasallaştırılmasının hedeflendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kıyıları turizm sermayedarlarına teslim eden ve geçmişte bu grupların işledikleri suçu örtmeye yönelik olan bu düzenleme açıkça kamu yararına aykırıdır” denildi.

KIYILAR TEHDİT ALTINDA

Yönetmeliğin ayrıca, "meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu alanlarda" kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenmesine yönelik istisnai hükümlerin de düzenlendiği dile getirilen açıklamada, bu düzenleme aracılığıyla, kıyıda yer alan hazine taşınmazlarında rantın yükseltilerek yapılaşması ve el değişimine uygun hale getirileceği tehlikesine dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu, açık şekilde kıyılardaki kamu mülklerinin sermayeye transferini amaçlayan bir düzenlemedir” ifadesi kullanıldı.

“Kıyıların yapılaşmaya, ranta açılmasına karşı mücadele edecekleri” ifade edilen açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Geniş halk kitlelerinin kıyıdan faydalanmasının her geçen gün zorlaştığı günümüzde, kıyıları bir grup sermayedara teslim etmeyi amaçlayan bu yönetmelik açıkça kamu yararına aykırıdır. Bunun yanında doğal olarak korunmuş birçok kıyı alanını da yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya bırakacak söz konusu düzenleme ekolojik açıdan da sakıncalıdır.

Sayılan bu sebeplerle, ülkemizin kıyılarında yapılaşmanın önünü açacak olan ve kıyıları turizm sektörünün malı olarak gören bu yönetmeliğe karşı olduğumuzu belirtir bu konuda yasal yollar içerisinde hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

Yorumlar (0)
15
açık