Gürsel Tekin: ‘Kıyılardan elinizi çekin’

Çevre 21.04.2022, 14:49
Gürsel Tekin: ‘Kıyılardan elinizi çekin’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Resmî Gazetede yayımlanan son yönetmelik ile kıyılar kanuna aykırı biçimde imara açıldığını, sadece kıyılar değil, göller ve akarsuların da talan edileceğini" ifade etti. Tekin yaptığı yazılı açıklamada, "Kıyılar halka kapatılarak özel mülke dönüştürülmek isteniyor. Kanuna aykırı bu yönetmelik, mutlaka geri çekilmeli" dedi.

 “Anayasamızın 43. Maddesi ile Kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, deniz, göl, akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği hüküm altına alınmıştır" diyen Tekin, oysa yapılan değişiklikle kıyı şeridinde var olan kanunsuz yapılaşmaların yasallaşacağı, diğer taraftan, yeni kanunsuz yapılaşmaların da önünün açılmak istendiğini ifade etti. Tekin, "Kanunda, kıyı şeridine yakın belli mesafede, ticaret, turizm, konut alanı yapılmaz hükmü var. Kıyılarda ancak park alanı, yeşil alan yapılabilir. Kamunun faydasına olmayan hiçbir şey yapılamaz kuralı var. Ama bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. Ayrıca deprem bölgesi içinde bulunan kıyı bölgelerinin yapılaşmaya açılması ilerde deprem olması durumda binlerce insanımızın can kaybına neden olabilir” dedi.

Yönetmeliğin geri çekilmesini isteyen Gürsel Tekin şunları ifade etti: 

"Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan, kıyılar AKP bütçesinin deliklerini yamamak üzere birer birer ya satılmakta ya kiralanmakta ya da tahsis edilerek yapılaşmaya açılmaktadır. Doğal varlıklarımız, torunlarımızın bize emaneti olan doğal değerlerimizin bozulmasına ve yok olmasına neden olan bu tür girişim ve uygulamalar emanete ihanettir ve gerekçesi de olamaz.

AKP iktidarında 9.kez değişikliği uğrayan Kıyı Kanunu’ndaki bu değişiklik ile ilgili alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının teknik raporlarla belirleneceği ifade ediliyor. Bu raporların hangi kriterlerle göre belirleneceği ise belli değil. Bu madde ile kamu mülklerinin bulunduğu birçok kıyı bölgesinde itirazlar yoluyla kıyı kenar çizgisinin yenilenmesinin önü açılmaktadır. Baktığı her yerde rant gören iktidar, kıyıların halkın kullanımına kapatılmasına ve izin veriyor. Kıyıların yağması yönetmelik kılıfıyla meşrulaştırılıyor. Artık iktidara yakın çevreler, sipariş usulü, istedikleri kıyı kenar çizgisini, istedikleri şekilde halledebilecekler. Bu hatadan bir an önce dönülmelidir."

Yorumlar (0)
26
açık