Beşevler’de yıkılan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin yerine cami yapılması planı, iptal edildi

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müdahil olduğu Beşevler’de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin alanının dini tesise çevrilmesine ilişkin imar planı değişikliğine oybirliği ile iptal dedi. Dava Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılmış ve imar planı değişikliğinin iptali istenmişti.

Çevre 09.06.2022, 09:54
Beşevler’de yıkılan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin yerine cami yapılması planı, iptal edildi

Melih Gökçek döneminde Beşevler’de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nin olduğu alan eğitim alanından dini tesis alanına çevrilmiş, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi yıkılmıştı. İlk plan değişikliği yargı tarafından iptal edilmişti. Aynı alanda 2019 yılında yerel seçimlerden 15 gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından aynı içerikle ikinci kez plan değişikliği yapılmış, bu plan değişikliğini de Mimarlar Odası Ankara Şubesi yargıya taşımıştı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın da müdahil olduğu davada, 7286 ada 7 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verdi.

YARGI ‘CAMİYE DEĞİL, EĞİTİM ALANINA İHTİYAÇ VAR’

Mahkeme kararının gerekçesinde şu değerlendirme yapıldı: “Dava konusu nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin mevzuatta öngörülen analiz ve araştırmalar yapılmadan ve her ne kadar alanın tahsis amacının değiştirilmesine ilişkin ilgili kurumların uygun görüsü alınmış olsa da, söz konusu görüşler haricinde, planın değişiklik gerekçesini açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel veriler ortaya konulmadan hazırlanması, dava konusu alanda eğitim tesisleri alanının dini tesisleri alanına dönüştürülmesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesi gereği alanda eşdeğer bir eğitim tesisleri alanı ayrılması gerekirken, davalı idarenin bu yönde bir tasarrufta bulunmaması ve bu haliyle dava konusu alanda eğitim tesisleri yönünden sosyal donatı dengesinin bozulduğu, dolayısıyla dava konusu düzenlemenin geçerli ve tutarlı bir teknik gerekçeye dayanmadığı ve bu yönüyle plan değişikliğini gerektiren zorunlu bir durumun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Cumhuriyet’in bilim aksı, üniversiteler ve eğitim yerleşkesi olan Beşevler bölgesinin eğitim karakterinin mekansal olarak değiştirilmesinin ilk adımı olan ve hiçbir şekilde ihtiyaç olmayan caminin yapılması mekana ideolojik müdahaledir. Yargı bir kez daha Beşevler’de camiye değil eğitim alanına ihtiyaç var demiştir” dedi.

ANITKABİR’E 300 METRE MESAFEDE

Anıtkabir’e 300 metre mesafede Beşevler merkezinde yapılacak caminin bölgenin karekteristik yapısını da değiştireceğini belirten Candan; şunları ifade etti:

“Mülkiyeti hazineye ait olan 9 bin 953 metrekare yüzölçümlü Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Hacettepe Konservatuarının olduğu 24 bin 850 metrekare yüzölçümlü alan Diyanet işlerine tahsis edilmişti. Bu iki alandaki yapılar hukuksuz şekilde yıkıldı. Anıtkabir’e 300 metre mesafede, Beşevlerin merkezinde yapılacak simgesel bu cami ve külliyesi için plan değişikliği Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından talep edilmişti. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin Tandoğan, Bahçelievler ve Milli Kütüphane’ye kadar olan bölgede ibadethane, kütüphane ve bilim ve kongre merkezine yönelik ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla söz konusu alanın camii ve külliyesi yapılması, bölgenin bilimsel karakteristiğini değiştirecek plan kurgusu idi. İkinci kez yargıya taşıdığımız bu süreçte verilen iptal kararı önemlidir. Ancak bu süreçte, Konservatuar ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu yıkılmıştır. İktidar mekan üzerinden plan değişiklikleri, yıkımlarla birlikte Cumhuriyet rejimi ile hesaplaşmaktadır.”

Yorumlar (0)
14
parçalı az bulutlu